Baltimore, Walters Art Gallery, Ms W 89, f. 103r (detail) door de Meester van de Rational des divins offices

Meester van de Rational des divins offices

(Master of the Rational des divins offices | Maître du Rational des divins offices)

Direct link to:

Getijdenboek ms W 89 in Baltimore, Walters Art Gallery

Frans boekverluchter, werkzaam in Parijs tussen circa 1374 en 1393 in de omgeving van de Meester van het Livre du Sacre de Charles V. Ontleent zijn door François Avril gegeven naam aan de door hem verzorgde verluchting van een exemplaar van de Rational des divins offices, thans bewaard te Parijs, Bibliothèque Nationale, ms. fr. 437.

Van zijn hand is ook een getijdenboek uit Baltimore, vervaardigd ter herinnering aan het huwelijk van Isabelle de Coucy en Raoul II de Raineval rond 1380, alsmede een Postilla super totam Bibliam van Nicolas van Lyra en een De caelo et mundo van Aristoteles (Parijs, Bibliothèque Nationale, ms. fr 358 en fr 1082).

Parijs, Bibliothèque Nationale, ms fr 437, f. 1v

Catalogus

Baltimore, Walters Art Gallery

Ms W 89 getijdenboek, Parijs, ca 1380

literatuur:

  • De Ricci 1935-1940, nr. 176
  • Wieck 1988 (2001), nr. 14
  • Randall 1989, nr. 73

Genève, Bibliothèque publique et universitaire

Ms fr 176 Ovide moralise, Parijs, ca 1380-1389 verluchting door de Meester van de Rational des divins offices en de Meester van de Roman de la Rose

Parijs, Bibliothèque Nationale

Ms fr 358 Nicolas van Lyra, Postilla super totam Bibliam, Parijs, ca 1374-1393

literatuur:

  • Randall 1989, p. 195

Ms fr 437 Rational des divins offices, Parijs, ca 1374-1393

Parijs, Bibliothèque Nationale, ms fr 437, f. 3v

literatuur:

  • Randall 1989, p. 195

Ms fr 1082 Aristoteles, De caelo et mundo, Parijs, ca 1374-1393

literatuur:

  • Randall 1989, p. 195
Parijs, Bibliothèque Nationale, ms fr 437, f. 44v

Literatuur

  1. De Ricci 1935-1940, I, nr. 176
  2. Wieck 1988 (2001) nr. 14
  3. Randall 1989, nr. 73, p. 194-195