Meester van de Romeinse Teksten

Frans boekverluchter, werkzaam aan het begin van de 15e eeuw. Hij werkte mee aan de verluchting van een tweetal Romeinse teksten, een Terence en een Virgillius, waaraan hij dan ook zijn naam ontleent.

Gelet op het feit dat de zeldzame stijl van deze meester in slechts twee handschriften is terug te vinden en de omstandigheid dat de meester veel verschuldigd is aan Jacquemart de Hesdin, geeft Meiss reden te veronderstellen dat de meester veeleer paneelschilder was en slechts bij uitzondering aan de verluchting van boeken werkte. Net als Jacquemart in diens Petites heures de Jean de Berry, werkte de Meester van de Romeinse Teksten in zijn beide handschriften samen met een Italiaanse calligraaf.

Parijs, Bibliothèque Nationale, ms lat 8193, f. 128v: Syra geeft Philotis advies

Catalogus

Lyon, Bibliothèque Municipale

Ms 27 Virgillius, Eclogues, Georgics, Aeneid, ca 1411

literatuur:

  • Meiss 1974, p. 303-4

Parijs, Bibliothèque Nationale

Ms lat 8193 Terence, Comedies, ca 1408-1410

literatuur:

  • Meiss 1974, p. 350-1

Literatuur

  1. Meiss 1974, p. 43, 303-4, 350-1, 405