Trier, Stadbibliothek, Cod. 24

Meester van het Registrum Gregorii

Duits boekverluchter, werkzaam te Trier en Reichenau rond 980-996. Ontleent zijn naam aan een door hem verlucht los blad uit een Registrum Gregorii, thans bewaard te Trier. Van dit handschrift is eveneens een blad in Chantilly bewaard. Tot zijn opdrachtgevers behoorden met name Aartsbisschop Egbert van Trier, voor wie hij, samen met anderen, de fameuze Codex Egberti vervaardigde, en leden van het Ottoonse heersershuis. Zo maakte hij voor Otto III nog in 996 een thans in Manchester bewaard gebleven handschrift.

Trier, Stadbibliothek, Cod. 24

Al in de Codex Egberti kunnen de door deze meester vervaardigde miniaturen worden onderscheiden van de door zijn medewerkers vervaardigde miniaturen door hun nadrukkelijke plasticiteit en de eenheid van lichaam en ruimte. In zijn latere werken legt hij nog meer de nadruk op de plasticiteit door een vereenvoudiging van vormen, die uiteindelijk zelfs wat kubistisch gaan aandoen. Waarschijnlijk hield de Meester van het Registrum Gregorii zich ook bezig met goudsmeedkunst en beeldhouwerij. Er is wel een poging gedaan de meester te identificeren met de Trierer kunstenaar Benna, maar op grond van de bekende data lijkt dit niet goed mogelijk (Franz & Ronig 1983, p. 38).

Trier, Stadbibliothek, Cod. 24

Catalogus

Augsburg, Universitätsbibliothek

Ms I 2 lat qu 2 los blad met afbeelding Markus literatuur: Franz & Ronig, p. 38

Chantilly, Musée Condé

Inv. Nr. 15645, los blad met afbeelding tronende keizer Otto II uit een Registrum Gregorii, Trier kort na 983 (ook deel in Trier, Stadbibliothek) literatuur: Mütherich 1984, p. 143, 144

Ms 40/1447 literatuur: Franz & Ronig, p. 38

Manchester, John Rylands Library

Ms 98 Evangeliarium, verlucht voor keizer Otto III, na 996 literatuur: Franz & Ronig, p. 38

Parijs, Bibliothèque Nationale

Ms lat 8851, Evangeliarium van Ste. Chapelle, Trier, ca 984 literatuur: Nitschke 1966, p. 27-8, 58-64||Parijs 1968, nr. 99, pl. II||Mütherich 1984, p. 144

Parijs, Bibliothèque Nationale, Ms lat 8851, voorzijde boekdeksel met Kruisiging

Ms lat 10501 literatuur: Franz & Ronig, p. 38

Praag, Strahow

Ms df III 3 literatuur: Franz & Ronig, p. 38

Trier, Stadbibliothek

Cod. 24, Codex Egberti, Reichenau of Trier ca 980 verluchting door Meester van het  Registrum Gregorii: f. 9v: annunciatie; f. 10v: visitatie; f. 12: de droom van Jozef; f. 13: aankondiging aan de herders; f. 15v: kindermoord; f. 22: Kapharnaum; f. 22v: genezing stiefmoeder Petrus; overige verluchting door 2 of 3 andere verluchters

Trier, Stadbibliothek, Cod. 24

literatuur:

  • Franz & Ronig

los blad met afbeelding Gregorius de Grote en fragment tekst uit een Registrum Gregorii, Trier kort na 983 (ook blad in Chantilly, Musée Condé)

literatuur:

  • Franz & Ronig, p. 37
  • Cardini 1995, afb. 18

St. Peter im Schwarzwald, Bibliothek des Priesterseminars

Ms s.n. los blad met de evangelist Markus, Trier, ca 980-990 literatuur: Keulen 1991, nr. 41

Würzburg, Universitätsbibliothek

Ms M.p.th.q.4a los blad met annunciatie, Trier, eind 10e eeuw literatuur: Keulen 1991, nr. 42

Trier, Stadbibliothek, Los blad met Gregorius de Grote

Literatuur

  1. Boeckler 1933, p. 47
  2. Nitschke 1966
  3. Parijs 1968, nr. 99, pl. II
  4. Franz & Ronig 1983
  5. Mütherich 1984
  6. Keulen 1991, nrs. 41, 42
  7. Cardini 1995, afb. 18