Meester van de Sept Psaumes Allégorisés

Master of the Sept Psaumes Allégorisés | Maître de Meester van de Sept Psaumes Allégorisés

Vlaams boekverluchter, ontleent zijn door Bodo Brinkmann 1997, p. 226 e.v.  gegeven naam aan de door hem verzorgde verluchting van een werkje met deze titel, thans bewaard in de Koninklijke Bibliotheek te Kopenhagen. Net als de Meester van Antoon Rolin, in wiens omgeving deze meester werkzaam was, is hij één van de meesters die in de voetsporen van de beroemde verluchter Simon Marmion treedt. Het handschrift in Kopenhagen wordt gekenmerkt door een uitzonderlijk intens koloriet.

Bij de verluchter valt een regelrecht horror vacui te bespeuren: werkelijk ieder vierkante centimeter van de hem toe bemeten ruimte is gevuld. De door hem gebruikte kostuums laten een datering toe van rond 1510-1515. Zijn hoogst originele stijl laten volgens Brinkmaan 1997 niet toe hem te plaatsen in één van de bekende groepen Vlaamse boekverluchters. Ook in de paneelschilderkunst van de Vlaamse Primitieven zoekt men tevergeefs naar parallellen. Het werk van de schilder Jean Bellegambes komt nog het meest in de buurt van dat van onze verluchter.

Het handschrift in Kopenhagen vormde oorspronkelijk een onderdeel van een gebedenboek dat thans wordt bewaard in de British Library te Londen (ms. add 31838). De verluchting van dit Londense handschrift werd verzorgd door een tweetal handen, waarvan de eerste het merendeel voor zijn rekening nam. Zowel uit stilistisch als iconografisch oogpunt zijn er overeenkomsten tussen het werk van deze eerste meester en dat uit de late tijd van de Meester van Antoon Rolin. De tweede hand is volgens Brinkmann 1997 onmiskenbaar die van onze Meester van de Sept Psaumes Allégorisés. Met name de verluchting van de folio’s f. 67v en 68 zijn volledig van zijn hand.

Aldus bestaat er een verband tussen onze meester en de Meester van Antoon van Rolin, waarvan is komen vast te staan dat deze in de buurt van Valenciennes werkzaam was, onder de invloed van Simon Marmion. Ook tussen deze Simon Marmion en onze meester bestaat er volgens Brinkmann 1997, p. 233 een directe verbinding: het grotendeels door Simon Marmion verluchtte getijdenboek uit de Houghton Library in Cambridge, Mass. (ms typ 443), bevat volgens hem een tweetal folio’s waarvan de randversiering aan onze meester is toe te schrijven (f. 105 en f. 116).

Catalogus

Cambridge, Harvard University, Houghton Library

Mss TYP 443 & 443.1 Emerson-White Getijdenboek verluchting door Simon Marmion, de Meester van de Houghton Miniaturen, de Gentse Associés en, voor wat betreft de ronde miniatuurtjes onder in de kalender, door de Meester van het Gebedenboek van Dresden; mogelijk de randversiering van twee tekstpagina’s op f 105 en 116 door Meester van de Sept Psaumes Allégorisés, zie aldaar (2 losse bladen uit dit getijdenboek bevinden zich in Malibu, J. Paul Getty Museum ms 60, en Brussel, Koninklijke Bibliotheek, ms II 3634-6, en zijn van de hand van de Meester van de Houghton Miniaturen) 

literatuur:

  • Brinkmann 1997, p. 233

Voor verdere literatuur zie onder: Simon Marmion

Kopenhagen, Koninklijke Bibliotheek

Ms Ny. Kgl. Slg. 50 h 8 Jean Germain, Sept Psaumes Allégorisés, Vlaanderen, Henegouwen?, ca 1510-1515, oorspronkelijk onderdeel van Londen, British Library, ms add 31838

literatuur:

  • Brinkmann 1997

Londen, British Library

Ms add 31838 gebedenboek (ook deel in Kopenhagen), Vlaanderen, Henegouwen?, ca 1510-1515

literatuur:

  • Brinkmann 1997

Literatuur

  1. Brinkmann 1997, p. 226-233