Meester van de Stichtelijke Traktaten

Vlaams boekverluchter, werkzaam in Gent tussen 1468 en 1476. Ontleent zijn naam aan een (grotendeels) door hem verlucht handschrift met moraliserende traktaten, waaronder werk van Thomas a Kempis (Brussel, Koninklijke Bibliotheek, ms. 9272-9276). De meester wordt ook wel aangeduid met de noodnaam Meester van de Zedekundige Traktaten of Meester van de Verhandelingen over Zedenleer.

De meester is herkenbaar aan de geschematiseerde landschappen, waarin haast identieke bomen en rotsen worden herhaald. Hij heeft gevoel voor ruimteschepping, maar de stoffering van zijn interieurs is sober. De personages komen statisch over.

De Meester van de Stichtelijke Traktaten onderging de invloed van de eveneens in Gent werkzame paneelschilder Hugo van der Goes en de Weense Meester van Maria van Bourgondië.

De Meester van de Stichtelijke Traktaten had in Margaretha van York een belangrijk opdrachtgeefster. Ook verluchters als de Meester van Margaretha van York, Dreux Jehan en de Meester van het Gentse Coletaleven voerden opdrachten voor haar uit.

Afgebeeld is een miniatuur met de zevenkoppige draak uit de Apocalyps. Door het sobere maar beredeneerde kleurgebruik ontstaat een verontrustende sfeer. De zeven koppen verwijzen naar de zeven hoofdzonden die in de tekst aan bod komen.

Catalogus

Brussel, Koninklijke Bibliotheek

Ms 9030-37 Ascetische traktaten, Gent, ca 1475-1479 literatuur: Winkler 1925 (1978),, p. 117, 163 toeschrijving aan navolger van Alexander Bening||Brussel 1959, nr. 197||Brussel 1977 (2), nr. 20||Smeyers 1998, p. 377||Los Angeles-London 2003, nr. 29

Ms 9106 Laurent du Bois, Somme le roi, Gent, ca 1470 literatuur: Brussel 1959, nr. 193||Brussel 1977 (2), nr. 16||Smeyers 1998, p. 377-9||Los Angeles-London 2003, p. 162

Ms 9272-9276 Morele en religieuze traktaten, Gent, ca 1475-1479 literatuur: Brussel 1959, nr. 196||Delaissé 1959, nr. 45||Brussel 1977 (2), nr. 17||Gaspar & Lyna 1989, p. 330-334||Smeyers 1998, p. 376-7||Los Angeles-London 2003, nr. 28

New York, Pierpont Morgan Library

Ms M 484 Apocalyps, Gent, ca 1475-1479 literatuur: Smeyers 1998, p. 389, afb. 5, 45||Los Angeles-London 2003, nr. 27

Literatuur

  1. Winkler 1925 (1978), p. 117, 163
  2. Brussel 1959, nr. 193, 196, 197,
  3. Delaissé 1959, nr. 45
  4. Brussel 1977 (2), nrs. 16, 17, 20
  5. Gaspar & Lyna 1989, p. 330-334
  6. Smeyers 1998, p. 376-379, 389, afb. 5, 45
  7. Los Angeles-London 2003, p. 158-162, nrs. 27, 28, 29