Londen, British Library, Ms Royal 16 F II, f. 1r: Hof van Liefde

Meester van de Tower van Londen

Boekverluchter, werkzaam rond 1490, die zijn naam ontleent aan een miniatuur waarop de Tower van Londen wordt afgebeeld, te weten folio f. 73 van een handschrift met gedichten van Charles d’Orléans, thans bewaard in de British Library te Londen. Ook de 1e miniatuur uit dit manuscript (f. 1) is van zijn hand.

Charles d’Orléans werd bij de Slag van Agincourt (1415) gevangengenomen door de Engelsen en verbleef gedurende een periode van 25 jaar in Londen, waarvan hij een gedeelte doorbracht in gevangenschap in de Tower of Londen. Het was uiteindelijk de Bourgondische hertog Filips de Goede (r. 1419-1467) die het losgeld betaalde voor zijn oom. De afbeelding is vermaard als de eerste topografisch juiste afbeelding van Londen en vergezeld de gedichten getiteld Des Nouvelles d’Albyon.

Tot op heden is geen van de geleerden er in geslaagd de betreffende miniatuur op overtuigende wijze toe te schrijven aan een van de met naam of noodnaam gekende verluchters, zodat thans volstaan moet worden met de naam die direct verbonden is met het weergegeven subject, te weten de Tower van Londen.

Zelfs de afkomst van de artiest blijft onduidelijk. De topografische accuratesse in de weergave van de Tower suggereert een kennis uit de 1e hand van de Tower en andere belangrijke  Londense gebouwen, maar de stijl van de miniatuur is niet in overeenstemming met die van de eigentijdse Engelse boekverluchters.

Ook een Vlaamse afkomst lijkt niet erg waarschijnlijk, aangezien de miniaturen en hun randen slechts een bekendheid met Vlaamse modellen laat zien, zonder in verband te kunnen worden gebracht enig bekend Vlaams verluchter.

De acanthus in de rand om de miniatuur met de Tower daarentegen vertoont wel verwantschap met Noord-Nederlandse voorbeelden. Wellicht is sprake van de tussenkomst van een van de Noord-Nederlandse verluchters waarvan bekend is dat zij tegen het einde van de 15e eeuw in Londen werkzaam waren (Los Angeles-Londen, nr. 119, noot 10).

Londen, British Library, Ms Royal 16 F II, f. 73r: view of London with the Tower Bridge and the Tower of London

Catalogus

Londen, British Library

Ms Royal 16 F II gedichten van Charles d’Orléans, Brugge ca 1483 en ca 1490 verluchting door Meester van de Gebedenboeken van omstreeks 1500: ff. 89, 188, 137, 210v; Meester van de Tower van Londen: ff. 1 en 73

Literatuur

  1. Backhouse 1997, nr. 189
  2. Los Angeles-London 2003, nr. 119
  3. McKendrick & Doyle 2011, nr. 34