Cleveland, Cleveland Museum of Art, Inv 2011.60 Los blad uit getijdenboek met de aanbidding door de Wijzen (detail)

Meester van Thomas Hoo

Frans boekverluchter, werkzaam in Parijs rond 1425-1450 als een van de navolgers van de Meester van Bedford. Hij ontleent zijn naam aan een handschrift met getijden, thans bewaard in Dublin. De Meester van Thomas Hoo kan mogelijk worden vereenzelvigd met de Meester van Popincourt. De literatuur is hieromtrent niet eenduidig.

König 1989 (1) in nr. 56 gaat uit van deze vereenzelviging en prefereert de naam Meester van Thomas Hoo. In Sotheby’s 16 juni 1997 (Beck), lot 24 staat daarentegen de naam Meester van Popincourt op de voorgrond. Plotzek in Keulen 1987, nrs. 21 en 22, mn. in nr. 22 op p. 116 meent dat, hoewel sterk gelijkend, toch sprake is van twee onderscheiden kunstenaarspersoonlijkheden.

In onderhavig lexicon worden daarom beide namen afzonderlijk behandeld, waarbij dus in de gaten dient te worden gehouden dat van een zekere overlap sprake kan zijn.

Naast het handschrift in Dublin treffen we de Meester van Thomas Hoo ook aan in het Shrewsbury Book of Romances (Londen, British Library, ms. Royal 15 E VI), waar hij aan de zijde van de Meester van Talbot werkt. Ook een miniatuur uit een verder door de Meester van de Münchener Legenda Aurea vervaardigd handschrift met de Aanbidding door de Wijzen (Keulen, Renate König Collectie, nr. 9, f. 70r) wordt aan onze meester toegeschreven. In deze miniatuur is sprake van een opvallend sterk lijngebruik en overvloedig gebruik van goud dat de totale miniatuur overstraalt.

Het getijdenboek in Keulen, verzameling Renate König, ms. nr. 10 wordt in Keulen 1987, nr. 22 vergeleken met het handschrift in Den Haag,  Koninklijke Bibliotheek, ms. 76 F 22 dat in Den Haag 2001, nr. 81 wordt toegeschreven aan de Meester van Thomas Hoo. In Keulen 2001 (1) nr. 10 echter wordt het Keulse handschrift toegeschreven aan de Meester van Dunois. In deze catalogus wordt dan ook het Keulse handschrift gerangschikt onder zowel de Meester van Dunois als de Meester van Thomas Hoo, in afwachting van meer duidelijkheid.

Catalogus

Cleveland, Cleveland Museum of Art

Inv 2011.60 Los blad uit getijdenboek met de aanbidding door de Wijzen, Parijs, ca 1440-1450

Cleveland, Cleveland Museum of Art, Inv 2011.60 Los blad uit getijdenboek met de aanbidding door de Wijzen

Den Haag, Koninklijke Bibliotheek

Ms 76 F 22 getijdenboek, ca 1440-1450

literatuur:

 • Byvanck 1931 (2), p. 8-9, afb. 12
 • Den Haag 1983, nr. 69, afb. op p. 68
 • Brandhorst & Broekhuijsen-Kruijer 1985, nr. 54
 • Keulen 1987, p. 116
 • Den Haag 2002, nr. 81

Dublin, Royal Irish Academy

Ms 12 R 31 getijden van Thomas Hoo, Parijs, ca 1425-1450

literatuur:

 • Den Haag 2002, p. 213

Hamburg, Dr. Jörn Günther Antiquariat

Catalogus 8-2006, nr. 14 Compilatie van pastorale en mystieke teksten, Parijs, ca 1425-1435

literatuur:

 • Jörn Günther 2006, nr. 14

Keulen, Renate König Collectie

Ms nr. 9 getijdenboek, Parijs, ca 1430-1440, verluchting door de Meester van Thomas Hoo: f. 70r aanbidding door de wijzen; Meester van de Münchener Legenda Aurea: overige miniaturen

literatuur:

 • König 1989 (1), in nr. 56
 • Keulen 2001 (1), nr. 9 daar als Meester van de Münchener Legenda Aurea en verluchters uit de omgeving van de Meester van Dunois

Ms nr. 10 getijdenboek, Parijs, ca 1440-1450

literatuur:

 • Sotheby’s 2 december 1986, lot 57
 • Keulen 1987, nr. 22
 • Keulen 2001 (1), nr. 10 daar als Meester van Dunois

Londen, British Library

Ms Royal 15 E 6 Talbot-Shrewsbury boek (gedichten en romantische verhalen), Rouen, ca 1444-1445, verluchting door de Meester van John Talbot: o.a. f. 2v, de Meester van Thomas Hoo: o.a. f. 21v en een volgeling van de Meester van de Beaufortheiligen: o.a. f. 4v

literatuur:

 • Warner & Gilson 1921, I, p. xi n. 3, II, pp. 177-79
 • Biblioteca Apostolica Vaticana 1992, p. 245
 • Avril & Reynaud 1993, p. 37, 170
 • König & Bartz 1998
 • London 2003, nr. 42
 • Jörn Günther 2006, in nr. 14
 • Londen 2011, nr. 143

Rotthalmünster, Antiquariat Heribert Tenschert

Leuchtendes Mittelalter I, 1989, nr. 56 Getijdenboek van Gilbert de Lafayette, Parijs of Rouen, ca 1440

literatuur:

 • König 1989 (1), nr. 56

Literatuur

 1. Warner & Gilson 1921, I, p. xi n. 3, II, pp. 177-79
 2. Byvanck 1931 (2), p. 8-9, afb. 12
 3. Den Haag 1983, nr. 69, afb. op p. 68
 4. Brandhorst & Broekhuijsen-Kruijer 1985, nr. 54
 5. Keulen 1987, nr. 22, p. 116
 6. König 1989 (1), nr. 56
 7. Biblioteca Apostolica Vaticana 1992, p. 245
 8. Avril & Reynaud 1993, p. 37, 170
 9. König & Bartz 1998
 10. Keulen 2001 (1), nr. 9
 11. Den Haag 2002, nr. 81, afb. 149, 157, p. 213
 12. London 2003, nr. 42
 13. Jörn Günther 2006, nr. 14 Londen 2011, nr. 143