J. Paul Getty Museum, Ms. 37, f. 15v (detail, onderrand)

Register Handschriften | Bewaarplaatsen “F”