London, British Library

Ms add 17280

zogenaamde Getijdenboek van Filips de Schone en Johanna van Castilië

Brugge, ca 1495-1500

verluchting door de

Meester van het Dresdense Gebedenboek