Oxford, Bodleian Library, ms Douce 112

Getijdenboek, Brugge of Gent ca 1515-20, Meester van de Davidscènes in het Breviarium Grimani