f.1r: Christ in Majesty and the Four evangelists with their symbols (details)

Malibu, J. Paul Getty Museum
Ms 1
Guyart des Moulins, Bible historiale

Verluchting door de
Meester van Jean de Mandeville, – Master of Jean de Mandeville – Maître de Jean de Mandeville

f.1r: Christ in Majesty and the Four Evangelists with
Their Symbols

f.6r: Schepping van de vogels en vissen – Creation
of birds and fishes

f.6r: Schepping van de vogels en vissen – Creation
of birds and fishes (detail)

f.10v: Verdrijving uit het Paradijs – Expulsion from
Paradise

f.10v: Verdrijving uit het Paradijs – Expulsion from Paradise (detail)

f.11r: Kain en Abel offeren geschenken – Cain and Abel
offering gifts

f.11r Kain en Abel offeren geschenken – Cain and Abel offering gifts
(details)

f.29v: De geboorte van Ezau en
Jacob – The birth of Esau and Jacob

f.29v: De geboorte van Ezau en Jacob – the birth of Esau and Jacob
(detail)

f.39r: Jozef in de put gegooid –
Joseph cast into the well

f.39r: Jozef in de put gegooid –
Joseph cast into the well (detail)

f.273r: David met muzikale instrumenten – David with
musical instruments (details)

f.277v: David wijst op zijn oog – David pointing to his
eye (detail)

f.284r: De Gek en een demoon – the Fool
and a demon (detail)

deel 2, f.216r: Johannes op
Patmos – Saint John on Patmos
(detail)

Deel 2, f. 1r: Salomon geeft les aan Rehoboam;
Salomonsoordeel; Salomon test de legitimiteit van de Drie
Broers – Solomon Teaching Rehoboam; The Judgement of
Solomon; Solomon Testing the Legitimacy of Three Brothers