New York, Pierpont Morgan Library

Ms M 1166 Prieres van Claude de France

Tours, ca 1515-1517, verluchting door Meester van Claude de France