Parijs, Bibliothèque de l’Arsenal
Ms 654

door Meester van de Getty Brieven alias Noël Bellemare

f. 2r

f. 7r

f. 15v

f. 16r

f. 25r

f. 48v

f. 61r

f. 63v

f. 91v

f. 94r

f. 96r

f. 98r