Parijs, Bibliothèque Nationale de France

Ms Français 137

Ovide moralisé en prose

door Meester van Margaretha van York