Vaticaanstad, Biblioteca Apostolica Vaticana
Ms Ross 61

door de Meester van Peter Danielsson

f. 8r

f. 45r

f. 48r

f. 51r