Windsor Castle, The Royal Collection Trust, Royal Library,  Her Majesty Queen Elizabeth II, Ms RCIN 1142248 Getijdenboek van Sobieski

Parijs, ca 1430-1440

verluchting door de werkplaats van de Meester van Bedford; Meester van Fastolf, de Meester van de Münchener Legenda Aurea