Colard de Laon

Frans kunstenaar/paneelschilder (en wellicht ook boekverluchter), werkzaam in Parijs tussen 1377 en 1411. Was Valet de Chambre van de koning en de hertog van Orléans. Wellicht is hij te vereenzelvigen met de Meester van Luçon.

In dit verband kan gewezen worden op een kopie, opgenomen in een handschrift dat zich thans te Oxford bevindt,  van een muurschildering voor de kerk van de Celestijnen. Deze muurschildering stamt waarschijnlijk van de hand van Colard de Laon. Een gelijksoortige afbeelding, thans geschilderd door de Meester van Luçon, bevindt zich in een handschrift in Parijs, Bibliothèque Nationale (ms fr 1023, f. 74r).

Catalogus

Literatuur

  1. Chatelet 2000, p. 128, 129
  2. Parijs 2004, nr. 147 (over Parijs, Bibliothèque Nationale, ms. fr. 1023)