Franciscus Verheyden

Schrijver en wellicht ook boekverluchter, werkzaam in de 1e helft van de 16e eeuw in Maastricht/Bisdom Luik. Schreef en verluchtte wellicht ook een handschrift bewaard in Den Haag, waarvoor hij voor zijn illustraties inspiratie ontleende aan het beroemde Breviarium Grimani. De kalendervoorstellingen van de maanden juni (afgebeeld) en juli zijn (deels) letterlijke kopieën naar dit Breviarium. Dergelijke kopieën en ontleningen geschieden meestal door middel van modelboeken of natekeningen, die vaak nog decennia lang in roulatie bleven.

Catalogus

Den Haag, Koninklijke Bibliotheek

Ms 133 D 11 verluchting van oudsher toegeschreven aan de Meester van Karel V, zie ook aldaar

Literatuur

  1. Den Haag 1980, nr. 86
  2. Brandhorst & K.H. Broekhuijsen-Kruijer 1985, nr. 333
  3. Smeyers 1998, p. 434, nt. 24
  4. As-Vijvers 2016, p. 251-253 en nt. 10-12, 14, 17, 32 (op p. 294-295), afb. 2