7aa62d29af-ms 161 f 3r door Jacquet MaciParijs, Bibliothèque de l’Arsenal, Ms 161, f. 3r

Jaquet Maci

Frans boekverluchter, werkzaam tussen ongeveer 1319 en 1345, aanvankelijk te Avignon en later in Parijs. Maci werkte rond 1327 samen met Jean Pucelle en Anciau de Cens aan de verluchting van de fameuze bijbel van Robert de Billyng, zulks blijkens een inscriptie aan het einde van deze bijbel.
Een aandeel van Maci en Anciau de Cens in de gehistorieerde initialen van de bijbel van Billyng heeft men tot dusver tevergeefs proberen vast te stellen en men is daarom geneigd aan te nemen dat elk van deze kunstenaars een strikt omschreven opdracht heeft gehad: het staat vast dat Maci belast was met de decoratie in filigrain en Anciau heeft zich naar alle waarschijnlijkheid beperkt tot het zuiver decoratieve bijwerk in kleine kapitalen en randen.
Maci komen we voor een tweede keer met inscriptie tegen in een handschrift dat thans wordt bewaard in Vaticaanstad (Biblioteca Apostolica Vaticana, ms. Ross 259), waar zijn naam verschijnt in het Latijn als Jacobus Mathey, en waarbij staat vermeld dat Maci werd geassisteerd door een zekere leerling met de naam Laurent. Als hoofdwerk van Maci kan worden beschouwd een thans over drie bibliotheken verdeeld missaal annex epistolarium en evangeliarium (Lyon, Parijs en Londen).

Catalogus
Londen, British Library
Ms Yates Thompson 34 epistolarium, Parijs, ca 1345 (oorspronkelijk onderdeel van het missaal te Lyon, bibl. de la ville, ms. 5122), miniaturen door Jean le Noir, initialen en decoratie in filigrain door Jaquet Maci lit: Thompson 1912, no. CII pp. 59-62||Avril 1970||Avril 1971, p. 250 n. 3, 252, 253, 259, fig. 4||Meiss 1974, p. 401||Parijs 1981, in nr. 268||Backhouse 1997, nr. 101||Parijs 2001, nr. 53||McKendrick & Doyle 2007, p. 132, fig. 119

Lyon, Bibliothèque de la Ville
Ms 5122 missaal, Parijs, ca 1345 (het oorspronkelijk tot dit handschrift epistolarium en evangeliarium bevinden zich resp. te Londen, British Library, ms. Yates Thompson 34 en Parijs, Bibliothèque de l’Arsenal, ms. 161), miniaturen door Jean le Noir, initialen en decoratie in filigrain door Jaquet Maci lit: Lyon 1920, nr. 21||London 1932, nr. 40||Jerphanion 1944||Parijs 1971, nr. 234||Parijs 1981, nr. 268||zie ook literatuur onder Londen, British Library, Ms Yates Thompson 34

Parijs, Bibliothèque de l’Arsenal
Ms 161 evangeliarium, Parijs, ca 1345 (oorspronkelijk onderdeel van het missaal te Lyon, bibl. de la ville, ms. 5122), miniaturen door anoniem artiest, decoratie in filigrain door Jaquet Maci lit: Parijs 1981, nr. 269

Parijs, Bibliothèque Nationale
Ms lat 365 Dominicus Grima, Lectura in Genesim, Avignon, ca 1319, miniaturen door anoniem artiest, decoratie in filigrain door Jaquet Maci en anoniem artiest lit: Parijs 1981, nr. 257
Ms lat 11935 bijbel van Robert de Billyng, Parijs, 1327 verluchting door Jean Pucelle, Anciau de Cens en Jaquet Maci lit: Delisle 1868-1881, I, p. 13||De Mély 1913, p. 64||Martin 1923, fig. XLIII-XLV||Martin 1928, fig. L||D’Ancona & Aeschlimann 1949, p. 135-136||Parijs 1955, nr. 107|| Avril 1978, nrs. 11-12||Parijs 1981, nr. 238

 

Vaticaanstad, Biblioteca Apostolica Vaticana
Ms Ross 259 handschrift, Parijs, 1345, verluchting door Jaquet Maci en Laurent lit: Parijs 1981, p. 431

Literatuur
Delisle 1868-1881, I, p. 13
Thompson 1912, no. CII pp. 59-62
De Mély 1913, p. 64
Lyon 1920, nr. 21
Martin 1923, fig. XLIII-XLV
Martin 1928, fig. L
London 1932, nr. 40
Jerphanion 1944
Parijs 1955, nr. 107
Avril 1970
Avril 1971, p. 250 n. 3, 252, 253, 259, fig. 4
Parijs 1971, nr. 234
Meiss 1974, p. 401
Avril 1978, p. 12, 15, 16, nrs. 11-12
Parijs 1981, nrs. 238, 257, 268, 269; p. 431
Backhouse 1997, nr. 101
Parijs 2001, nr. 53
McKendrick & Doyle 2007, p. 132, fig. 119
Bradley 1887-1889, II, p. 242
Thieme-Becker 1907-1950
D’Ancona & Aeschlimann 1949, p. 135-136

Parijs, Bibliothèque de l’Arsenal, Ms 161, f. 1r, 5r, 10v