Baltimore, Walters Art Gallery, Ms. W. 452, f. 79v: Vlucht naar Egypte (detail)

Jean Pichore

Frans boekverluchter, werkzaam in Parijs tussen 1502 en 1520. Zijn belangrijkste opdrachtgever was kardinaal Georges d’Amboise, aartsbisschop van Rouen. Voorheen werd hij daarom ten onrechte een van de leidende verluchters van de zogenaamde School van Rouen genoemd. Wordt ook wel genoemd de Petrarca-Meester of Meester van de Triomphes van Petrarca, naar een tweetal door hem verluchte handschriften met werken van de Italiaanse dichter Petrarca, maar waarschijnlijk is toch sprake van verschillende artistieke persoonlijkheden. Een van zijn belangrijkste medewerkers is de Meester van Morgan 85 (ook genoemd: Flavius-Josephus Meester). Volgens Durrieu 1906 vormde hij in Rouen een groep verluchters samen met Robert Boyvin, Etienne du Monstiers, Nicolas Hiesse en Jean Serpin. Thans wordt deze opvatting echter niet meer aanvaard. Mogelijk is de Meester van Morgan 85 te identificeren met laatstgenoemde Jean Serpin (Sotheby’s 3 december 2003, p. 211). Volgens Delisle 1868-1881 kan Jean Pichore worden vereenzelvigd met Jean Pinchon. De Mely 1913 meent de naam van onze verluchter te kunnen lezen op een miniatuur van de Antiquités Judaïques, thans bewaard te Parijs, Bibliothèque Mazarine. Pichore stond aan het hoofd van een omvangrijk familiebedrijf dat verantwoordelijk was voor de verluchting van een groot aantal klassieke, wereldse en theologische teksten. Pichore speelde eveneens een belangrijke rol in de markt voor gedrukte boeken, waarbij hij zorg droeg voor Renaissance ontwerpen die de Gotische ontwerpen van de Meester van de Apocalypse Rose van de Sainte-Chapelle vervingen. Karakteristiek voor het werk van Pichore en de kunstenaars uit zijn omgeving, zijn de zware figuren gekleed in volumineuze kledij en waterverfachtige, transparante landschappen.

Catalogus
Baltimore, Walters Art Gallery
Ms W 452 getijdenboek van Florimond Robertet, Tours, ca 1520 lit: Wieck 1988, nr. 72 als Parijs, ca 1510-1520 door Meester van Morgan 85||Randall 1992, nr. 208

Nantes, musée Dobrée
Ms XVII Antoine Du Four, Les vies des femmes célèbres, Parijs, ca 1506 lit : Cassagnes-Brouquet 2007

Den Haag, Koninklijke Bibliotheek
Ms 74 G 22 getijdenboek, Paris, ca 1500 volgeling van Jean Pichore; bladen toegevoegd ca 1580 1600 lit: Den Haag 2002, nr. 90, afb. 147, 171

Ecouen, Musée Nationale de la Renaissance
ms ECL 22718a losse miniatuur met bescheidenheid tegen hoogmoed, Parijs, ca 1500-1520
ms ECL 22718a losse miniatuur met mensenliefde tegen afgunst, Parijs, ca 1500-1520

Keulen, Renate König Collectie
Ms 12 psalter-getijdenboek, Parijs, ca 1510 lit: Keulen 2001, nr. 12

Londen, Christie ‘s
Catalogus 12 juni 2013, lot 30 getijdenboek, Parijs, ca 1510, 5 volbladminiaturen: f. 7v Adam en Eva, 17v huwelijk van de maagd, 64v geseling, 71v Bathsheba, 85v hel lit: Christie’s 12 juni 2013, lot 30

Baltimore, Walters Art Gallery, Ms. W. 452, f. 94v: Kruisiging (detail)

Londen, Sotheby ‘s
Catalogus 3 december 2002, lot 40 Jean Froissart, Chroniques, Rouen, ca 1505-1510 verluchting door Jean Pichore: de 4 frontispices en de meeste miniaturen uit de Boeken II en III; de Meester van Morgan 85 alias de Meester van Flavius-Josephus: de meeste miniaturen uit de Boeken I en IV; anoniem Vlaams verluchter, mogelijk te identificeren als de jonge Gerard Horenbout: o.a. f. 23v, 35r, 36r, 48v, 49r, 51r, 64r, 81r, 107r lit: Sotheby’s 18 juni 1991, lot 100||König 1992 (2)||Sotheby’s 3 december 2002, lot 40 Catalogus 2 juli 2013, lot 41, missaal, waarschijnlijk Parijs (mogelijk Rouen), ca 1510-1520 lit: Sotheby’s 2 juli 2013, lot 41

Londen, British Library
Ms Cotton Caligula A V Disputacion de la Felicite Humaine, Parijs, ca 1510
Ms Sloane 2418 getijdenboek, Parijs, ca 1500-1520, verluchting door Jean Pichore: f. 13, 19v, 25, 42, 43v, 45, 81, 130, 130v; werkplaats van Jean Pichore: f. 14v, 15v, 16v, 17, 21v, 22v, 33, 50v, 56, 61, 66, 74, 97, 131); Jean Coene IV: f. 129, 129v, 132, 132v, 133v (x2), 134, 135, 135v, 136, 136v (x2), 137, 137v lit: Backhouse 2004 (1), fig 2

Parijs, Musée du Louvre, Cabinet des Dessins, MI 1099 los blad met Romeins banket

Parijs, Bibliothèque Mazarin
Ms 1581 Flavius Josèphe: Les Antiquités juives, ca 1503 verluchting door Robert Boyvin: f. 311, 349 v, 371 v en 387 v; de Meester van de Chronique scandaleuse: f. 71 en 108 v; Jean Pichore en/of de Meester van Morgan 85: de overige miniaturen lit: De Mely 1913, p. 345-6||Blum & Lauer 1930, p. 93, pl. 76||D’Ancona & Aeschlimann 1949, p. 173 daar ten onrechte als ms 1551||Avril & Reynaud 1993, nr. 234||Sotheby’s 3 december 2002, p. 211

Parijs, Bibliothèque Nationale
Ms fr 145 Chants royaux du Puy Notre Dame d’Amiens, Parijs, 1518 lit: Parijs 1904, nr. 199|| Blum & Lauer 1930, p. 96, pl. 81||D’Ancona & Aeschlimann 1949, p. 173||Avril & Reynaud 1993, nr. 156 Ms fr 224-225 Petrarca, Des Remedès de Fortune (anonieme Franse vertaling), Frankrijk (Parijs?), kort na 6 mei 1503 lit: Ritter-Lafond 1913, p. 125, 17-18|| Blois & Parijs 1992, nr. 39 Ms fr 421 Le Trespassement de Saint Jérôme, Parijs, ca 1510-1515
Ms lat 2070 Augustinus, Civitate Dei, Parijs, 1501-1504 lit: Avril & Reynaud 1993, p. 282

Parijs, Musée du Louvre, Cabinet des Dessins
MI 1099 los blad met Romeins banket, Parijs, ca 1502-1521 lit: Parijs 2011, nr. 119

Londen, British Library, Ms. Sloane 2418, f. 45r: Geboorte (detail)

Literatuur
Delisle 1868-1881, I, p. 250, III, p. 362
Parijs 1904, nr. 199
Durrieu 1906, p. 236
De Mely 1913, p. 314, 344, nt 2, 345-346
Ritter-Lafond 1913, p. 125, 17-18
Blum & Lauer 1930, p. 96, pl. 81; p. 93, pl. 76
Wieck 1988, nr. 72
Sotheby’s 18 juni 1991, lot 100
Biblioteca Apostolica Vaticana 1992, p. 262-3
Blois & Parijs 1992, nr. 39
König 1992 (2)
Randall 1992, nr. 208
Avril & Reynaud 1993, p. 282, nrs. 156, 157, 234
Keulen 2001, nr. 12
Den Haag 2002, nr. 90, afb. 147, 171
Sotheby’s 3 december 2002, lot 40, p. 206-231
Backhouse 2004 (1), fig 2
Zohl 2005
Cassagnes-Brouquet 2007
Parijs 2011, p. 223-225, nr. 119
Christie’s 12 juni 2013, lot 30
Sotheby’s 2 juli 2013, lot 41
Bradley 1887-1889, III, p. 82
Thieme-Becker 1907-1950, XXVI, p. 588
D’Ancona & Aeschlimann 1949, p. 170, 173