Jeruzalem, Israel Museum, Ms 180/51 Rothschild Miscellany

Leonardo Bellini

Italiaans boekverluchter, geboren ca 1423, werkzaam in Venetië van ongeveer 1443 tot ongeveer 1485. Neef van de paneelschilders Giovanni Bellini en Gentile Bellini, en hun vader Jacopo Bellini.

Italian book illuminator, born about 1423, worked in Venice from about 1443 to about 1485. Cousin of the panel painters Giovanni Bellini and Gentile Bellini, and their father Jacopo Bellini.

Dat hij verantwoordelijk is voor de verluchting van een belangrijk Hebreeuws manuscript, de Rotschild Miscellany (Jeruzalem, Israel Museum, ms. 180/51) is betwist, maar wordt volgens London-New York, p. 39 en nr. 27 ondersteund door de vergelijking met het frontispice dat hij schilderde in een incunabel uit 1478.

That he is responsible for the illumination of an important Hebrew manuscript, the Rothschild Miscellany (Jerusalem, Israel Museum, ms. 180/51) has been disputed, but according to London-New York, p. 39 and no. 27 supported by the comparison with the frontispiece he painted in a 1478 incunabula.
Jeruzalem, Israel Museum, Ms 180/51 Rothschild Miscellany

Nadat Leonardo Bellini tientallen jaren uitsluitend manuscripten verluchtte, hield hij zich aan het einde van zijn loopbaan toch ook bezig met het versieren van gedrukte werken.

After having only illuminated manuscripts for decades, Leonardo Bellini also devoted himself to the decoration of printed works at the end of his career.

De randen van Bellini kenmerken zich door bloemmotieven en gouden stippen, ontleend aan Ferrarese manuscripten als de fameuze Bijbel van Borso d’Este.

The edges of Bellini are characterized by floral motifs and gold dots, borrowed from Ferrarese manuscripts such as the famous Borso d'Este Bible.

Van de hand van Leonardo Bellini is mogelijk ook het beroemde portret van Jacopo Marcello, zie verder onder: Andrea Mantegna.

Leonardo Bellini may also have painted the famous portrait of Jacopo Marcello, see under: Andrea Mantegna.

Catalogus

Boston, Isabella Stewart Gardner Museum

Ms 2.b.2.5 Commissione di Cristoforo Moro a Domenico Diedo, Venetië, ca 1464 verluchting door Leonardo Bellini

Cambridge, Fitzwilliam Museum

Ms 149 getijdenboek, Venetië, ca 1470-1475 verluchting door Leonardo Bellini

Edinburgh, National Library of Scotland

Inc. 118 breviarium, gedrukt door Nicolaus Jenson, Venetië, ca 1478

literatuur:

 • Edinburgh 1970, nr. 20
 • London & New York 1994-1995, nr. 89

Jeruzalem, Israel Museum

Ms 180/51 Rothschild Miscellany, Venetië, ca 1478

Jeruzalem, Israel Museum, Ms 180/51 Rothschild Miscellany

literatuur:

 • Narkiss 1969, nr. 56
 • Narkiss & Sed-Rajna 1983
 • Bauer-Eberhardt 1984, p. 229-237
 • Mortara Ottolenghi 1989
 • London & New York 1994-1995, p. 39, afb. 26; in nr. 89

Londen, British Library

Ms add 15816 Promissio van Doge Cristoforo Moro, Venetië, ca 1462

literatuur:

 • London & New York 1994-1995, nr. 27

Oxford, Bodleian Library

Ms canon class lat 161 Solinus, Padua (?), ca 1457 verluchting door Leonardo Bellini of omgeving

literatuur:

 • Pächt & Alexander 1970 (II), p. 61, nr. 603

Ms canon liturg 8 psalter, Venetië, ca 1450-1461 verluchting door Leonardo Bellini

literatuur:

 • Pächt & Alexander 1970 (II), p. 51, nr. 510

Ms canon liturg 371 missaal, Venetië, ca 1457 verluchting door Leonardo Bellini

literatuur:

 • Pächt & Alexander 1970 (II), p. 52, nr. 511

Venetië, Biblioteca Nazionale Marciana

Ms lat. I, 16 Bijbel (deel 1), Venetië, ca 1457 verluchting door Leonardo Bellini

Ms lat. II, 17 Bijbel (deel 2), Venetië, ca 1457 verluchting door Leonardo Bellini

Ms lat. II, 75 (=2198) Lattanzio, Raccolta di opere, Venetië, ca 1457 verluchting door Leonardo Bellini

Venetië, Biblioteca Nazionale Marciana, Ms lat II, 75, f. 1r

Ms lat. X, 190

Wells-next-the-Sea, Holkham Hall, Earl of Leicester

Ms 647 Commissione di Nicolo Bernardo, Venetië, ca 1458 verluchting door Leonardo Bellini

Wenen, Osterreichische Nationalbibliothek

Cod 2396 Ibn Butlan, Tacuinum Sanitatis, Venetië, ca 1490 verluchting door Leonardo Bellini

Windsor, Eton College Library

Ms 140 Ptolomeus, Cosmographia, Venetië, ca 1460-1470

literatuur:

 • James 1895 (3), p. 66-67
 • Alexander 2002, p. 110-111

Literatuur

 1. James 1895 (3), p. 66-67
 2. Moretti 1958
 3. Mariani Canova 1968
 4. Narkiss 1969, nr. 56
 5. Edinburgh 1970, nr. 20
 6. Pächt & Alexander 1970 (II), p. 51, 52, 61, nrs. 510, 511, 603
 7. Narkiss & Sed-Rajna 1983
 8. Bauer-Eberhardt 1984
 9. Mortara Ottolenghi 1989
 10. Bauer-Eberhardt 1989
 11. London & New York 1994-1995, p. 39, afb. 26; nrs. 27, 89
 12. Bauer-Eberhardt 1997
 13. Alexander 2002, p. 110-111
 14. Cattaneo 2003, pp. 97–103
 15. Szépe 2018
 • Bradley 1887-1889
 • Thieme-Becker 1907-1950
 • D’Ancona & Aeschlimann 1949