Londen, British Library,
Ms Yates Thompson 23, f. 15r geboorte in initiaal D

Mariano del Buono (di Jacopo)

Italiaans boekverluchter, geboren in Florence in 1433 en overleden aldaar op (waarschijnlijk) 19 november 1504. Vervaardigde zijn oeuvre in twee te onderscheiden fases: de eerste wordt gekarakteriseerd door een uitbundige stijl, de tweede (na 1478) is minder levendig, waarschijnlijk door de tussenkomst van een aantal minder getalenteerde medewerkers. Verluchtte in 1464 een exemplaar van Livy’s History of Rome (Florence, Bib. Riccardiana, MS. 484). Het vroege werk van Mariano wordt gekenmerkt door het gebruik van innovatieve ontwerpen, zelfs binnen traditionele grafische schema’s. Mariano had een voorkeur voor het afbeelden van portretten, welke een complexe invloed vertonen, o.a. van artiesten als Piero della Francesca en Antonio del Pollaiuolo. Zijn achtergonden bevatten vaak putti´s, candelabra’s en een groot assortiment dieren. Mariano werkte ook voor Joodse opdrachtgevers. Een gezien de wederwaardigheden van het Joodse volk opvallend hoog aantal van 7 Joodse handschriften is bewaard gebleven, waaronder eentje in New York, Library of the Jewish Theological Seminary, ms 8641.

Washington, National Gallery of Art, Patrons’ Permanent Fund,
1896-96.32.16 blad uit een graduaal met een begrafenisdienst in initiaal R

 

Catalogus
Florence, Biblioteca Riccardiana
Ms ricc 484 Titus Livius, Histoire romaine, Florence, 1464 lit: http://www.answers.com/topic/mariano-del-buono-di-jacopo-1(2012)

Hamburg, Dr. Jörn Günther Antiquariat
Catalogus 8 (2006), Nr. 27 psalter, Florence, ca 1470/1475 lit: Jörn Günther 2006, nr. 27

Londen, British Library
Ms add 15246 Sint Augustinus, De Civitate Dei, Florence, ca 1470-1475, verlucht door Mariano del Buono en Francesco d’Antonio del Chierico lit: De Laborde 1909, II, p. 394-7, pl. XXXIX||London-New York 1994-1995, nr. 69 Ms Yates Thompson 23 getijdenboek van Agostino Biliotti, Florence, ca 1485 lit: Thompson 1907, nr. LXXVIII p. 29-32||D’Ancona 1914, no. 1379||Watson 1979, I, nr. 952 p. 163, II, pl. 843 Ms Yates Thompson 30 Getijdenboek van Laudomia de’Medici, Florence, 1502, verluchting door Boccardino il Vecchio: f. 1-12, 27v, 30v, 31, 34, 44v, 66v, 67, 82v, 83, 112, 117v, 118; Attavante degli Attavanti: f. 14, 20v; Mariano del Buono: f. 45; Stefano Lunetti: ff. 37, 39v, 40, 60v, 61 lit: Garzelli & De la Mare 1985, I, p. 244, 343-4 en II, pl. 1062, 1063, 1065, 1067-1069||Sotheby’s 23 juni 1998, p. 74

München, Bayerische Staatsbibliothek
Clm 15731, 15732, 15733 Titus Livius, Historiae Romanae Decades (3-delig), Florence, ca 1469-1470, clm 15731 en 15733 verlucht door Mariano del Buono en clm 15732 door Ser Ricciardo di Nanni lit: D’Ancona 1914, II, nrs. 738-9||München 1983, nr. 60||Csapodi-Gardonyi 1984, nrs. 62-4||Garzelli & De la Mare 1985, p. 75, 192-3, 431, 446, 455, 488, 531||London-New York 1994-1995, nr. 68

New York, Library of the Jewish Theological Seminary
Ms 8641 Joods gebedenboek, Florence, ca 1475-1490

New York, Metropolitan Museum of art, the Cloisters
Ms 96.32.15 los blad uit een koorboek met de aankomst van een paus in een kerk, Florence, ca 1475 lit: http://www.metmuseum.org/toah/works-of-art/96.32.15 (2012)

Parijs,Les Enluminures
Getijdenboek, Florence, ca 1480-1490 3 miniaturen door Mariano del Buono en zijn werkplaats

Parijs, Musée du Louvre, Cabinet des Dessins
Inv 9838A fragment met ingebakerd kindje Jezus in initiaal P of D uit liturgisch handschrift, Florence, ca 1450lit: Parijs 2011, nr. 27 Inv 9838B fragment met hl. Petrus in initiaal O of Q uit liturgisch handschrift, Florence, ca 1450lit: Parijs 2011, nr. 28 Inv 9838C fragment met Hemelvaart in initiaal F uit liturgisch handschrift, Florence, ca 1450 lit: Parijs 2011, nr. 29 Inv 9838F fragment met annunciatie in initiaal V uit liturgisch handschrift, Florence, ca 1450 lit: Parijs 2011, nr. 30 Inv 9838G fragment met jonge martelaar in initiaal D uit liturgisch handschrift, Florence, ca 1450 lit: Parijs 2011, nr. 31

Rotthalmünster, Antiquariat Heribert Tenschert
Katalog XX Illumination und Illustration (1987), nr. 13 getijdenboek, Florence, ca 1475, o.a. f. 13v annunciatie, 14r Maria met Kind, 96v kruisiging, 113v koning David voor God, 144v Laatste Oordeel lit: Tenschert 1987, nr. 13

Valencia, Biblioteca General de la Universidad
Ms 386 Titus Livius, vierde Decade (in Italiaans), Florence, ca 1475-1478 lit: Bordona 1933, II, nr. 2043||De Marinis 1947-1952, I, 74 nt 29, p. 137; II, p. 101, pl. 157-8 als: Valencia, ms. 757||Garzelli & De la Mare 1985, p. 193||London-New York 1994-1995, nr. 49

Washington, National Gallery of Art, Patrons’ Permanent Fund
1896-96.32.15 blad uit een graduaal met initiaal M, Florence, ca 1450
1896-96.32.16 blad uit een graduaal met een begrafenisdienst in initiaal R, Florence, ca 1450

Literatuur
De Laborde 1909, II, p. 394-7, pl. XXXIX
D’Ancona 1914, II, nrs. 738-739
Colnaghi 1928, p. 60, nr. 181
Bordona 1933, II, nr. 2043
De Marinis 1947-1952, I, 74 nt 29, p. 137; II, p. 101, pl. 157-8
Levi D’Ancona 1962, p. 175-182
München 1983, nr. 60
Csapodi-Gardonyi 1984, nrs. 62-64
Garzelli & De la Mare 1985, p. 75, 192-3, 431, 446, 455, 488, 531; Garzelli & De la Mare 1985, I, p. 244, 343-4 en II, pl. 1062, 1063, 1065, 1067-1069
London-New York 1994-1995, nrs. 49, 68, 69
Sotheby’s 23 juni 1998, p. 74
Parijs 2011, nrs. 27-31
http://www.metmuseum.org/toah/works-of-art/96.32.15 (2012)
http://www.answers.com/topic/mariano-del-buono-di-jacopo-1 (2012)
Bradley 1887-1889 –
Thieme-Becker 1907-1950
D’Ancona & Aeschlimann 1949 –

Londen, British Library,
Ms Yates Thompson 30, f. 45r: Vlucht naar Egypte (detail)