Oxford, Bodleian Library, Ms. Canon. Misc. 378 door Péronet Lamy

Péronet Lamy

Frans boekverluchter, werkzaam tussen circa 1432 en 1450 voor het huis van Savoye. Opdrachten en betalingen aan hem blijken uit bewaard gebleven documenten. Lamy werd geboren in Saint-Claude, maar werkte in Thonon. Lamy verluchtte samen met Jean Bapteur een Apocalyps, thans bewaard in het Escorial. Met dit handschrift als uitgangspunt heeft Sheila Edmunds in 1964 voor het eerst een samenstelling gemaakt van het oeuvre van deze verluchter.

Het werk van Péronet Lamy wordt gekenmerkt door versimpeling van vormen, rijkelijk gebruik van architectuur, roze palet en grijze muren.

Oxford, Bodleian Library, Ms. Canon. Misc. 378 door Péronet Lamy

French book illuminator, working between circa 1432 and 1450 for the house of Savoy. Orders and payments to him appear from preserved documents. Lamy was born in Saint-Claude, but worked in Thonon. Lamy, together with Jean Bapteur, illuminated an Apocalypse, now preserved in the Escorial. With this manuscript as the starting point, Sheila Edmunds made a composition of the oeuvre of this illuminator for the first time in 1964.

Péronet Lamy’s work is characterized by simplification of forms, rich use of architecture, pink palette and gray walls.

Catalogus

Brussel, Koninklijke Bibliotheek

Ms 9466 Martin Le Franc, Le Champion des Dames, ca 1442-1443

literatuur:

 • Edmunds 1964, nr. 33
 • Avril & Reynaud 1993, nr. 112

Chambéry, Musée savoisien

Ms 977.1.1 getijdenboek

literatuur:

 • Avril & Reynaud 1993, p. 205

Ms E Vitrina V Apocalypse van Escorial, 1428-1434 en 1490, verluchting in 1428-1434 begonnen door Jean Bapteur: f. 1-24 en ontwerpen van 24v-29r, en Péronet Lamy: f. 24v-25v en secundaire verluchting; voltooid in 1490 door Jean Colombe: voltooiing van f. 26r-29r en volledig eigenhandige verluchting van f. 29v-49r

literatuur:

 • Bagliani 1990, p. 198, nr. 25, kl. pl. xvi-xxiv
 • Avril & Reynaud 1993, p. 203, 204

Voor verdere literatuur zie onder: Jean Colombe

Genève, Bibliothèque publique et universitaire

Ms lat 101 Cicéron

literatuur:

 • Avril & Reynaud 1993, p. 205

Grenoble, bibliothèque municipale

Ms 162 getijdenboek , o.a. Frankrijk, ca 1440-1450, verluchting door Péronet Lamy: f 59v, 64, 68, 76; Hans Witz: f. 93 Koning David in gebed; Meesters van de Gouden Ranken: f. 7-15 de vier evangelisten; lokale navolger van de Meester van Boucicout: f. 44, 45v, 87, 90v; anoniem verluchter: miniatuur met begrafenisscène; daarnaast 4 ingevoegde miniaturen van de hand van de Meester van Otto van Moerdrecht: f. 16, 20, 22, 23v

literatuur:

 • Avril & Reynaud 1993, nr. 113

Londen, British Library

Ms add 27697 getijdenboek De Saluces, oorspronkelijke verluchting door Péronet Lamy, later door Antoine de Lonhy

literatuur:

 • Avril & Reynaud 1993, nr. 117

New York, Pierpont Morgan Library

M 180 evangeliarium, 1436 miniatuur met de Geboorte

literatuur:

 • Avril & Reynaud 1993, p. 204

Oxford, Bodleian Library

Can misc. 378 Notitia dignitatum, Padua, ca 1436

Oxford, Bodleian Library, Ms. Canon. Misc. 378 door Péronet Lamy

literatuur:

 • Avril & Reynaud 1993, p. 204

Parijs, Bibliothèque Nationale

Ms lat 9661 Notitia dignitatum

literatuur:

 • Avril & Reynaud 1993, p. 204

Turijn, Archivio di Stato

Ms J.b.II.6 Missaal voor Félix V, ca 1439-1449

literatuur:

 • Avril & Reynaud 1993, p. 205

Turijn, Biblioteca Reale

Ms Var. 168 Missaal voor Félix V, ca 1439-1449

literatuur:

 • Avril & Reynaud 1993, p. 205

Yale, Beinecke Library

Ms 577 getijdenboek

literatuur:

 • Avril & Reynaud 1993, p. 205

Literatuur

 1. Edmunds 1964
 2. Bagliani 1990, p. 198, nr. 25, kl. pl. xvi-xxiv
 3. Avril & Reynaud 1993, p. 203, 204, 205, 213, nrs. 112, 113, 117