Londen, British Library, ms add 15410, f. 102r: Mozes en Aaron (detail)

Meester Azor

Noord-Nederlands boekverluchter, werkzaam rond 1450. Medewerker van de Meester van Catharina van Kleef, met wie hij samen het gelijknamige getijdenboek verluchtte. Daarnaast versierde hij enige historiebijbels. De naam Meester Azor stamt van Hoogewerff.

In Brussel 1971 wordt de verluchting van het handschrift KB 69 B 10 nog toegeschreven aan de Meester van de H. Elisabeth (naar een schilderij in het Rijksmuseum te Amsterdam waarop de legende van de H. Elisabeth is afgebeeld), dit in navolging van de toeschrijving van de verluchting van dit handschrift aan de verluchter van de boeken Job tot Esther in de Londense bijbel (ms add 15.410) door Byvanck in 1940.

Hoogewerff had laatstgenoemde verluchter geïdentificeerd als de Meester van de St. Elisabeth (meester E/Meester Azor in de Haagse Bijbel 78 d 38).

Utrecht/New York 1989, p. 142 en 145 betwijfelt deze toeschrijvingen/identificaties. Thans wordt de verluchting van de Utrechtse bijbel KB 69 B 10 dan ook toegeschreven aan de meester met de noodnaam Meester van Den Haag KB 69 B 10 (zie verder aldaar).

Catalogus

Den Haag, Koninklijke Bibliotheek

Ms 69 B 10 Historiebijbel, 1443

literatuur:

Ms 78 D 38 (voorheen Y 401) Historiebijbel (2 volumes) ca 1430, samen met o.a. Meester van de Alexander, Meester van het Psalter, Meesters van Otto van Moerdrecht, Meester Azor

literatuur:

 • Vogelsang 1899, p. 37-38, 40-49
 • Byvanck/Hoogewerff 1925, nr. 28
 • Hoogewerff 1936 (I), p. 392-409
 • Byvanck 1943, p. 40-44, 46-48
 • Brussel 1971, nr. 31
 • Den Haag 1980, nr. 68
 • Utrecht/New York 1989, nr. 38
 • Den Haag 1994, nr. 10

Ms 131 G 3

literatuur:

 • Hoogewerff 1936 (I), p. 409

Ms BPH 164 getijdenboek, ca 1448, penwerk in Noord-Holland (Haarlem), toegevoegde miniaturen uit Utrecht door Meester Azor en Meester van de Gethsemane

literatuur:

 • Sotheby’s 17 december 1991, lot 90
 • Wüstefeld & Korteweg 2009, nr. 1

Londen, British Library

Ms add 15410, verluchting door Meester van Catharina van Kleef en Meester Azor

literatuur:

 • Utrecht/New York 1989, nr. 42

New York, Pierpont Morgan Library

Ms M 945 en 917 getijdenboek van Catharina van Kleef hoofdverluchting door Meester van Catharina van Kleef; zie verder aldaar

Literatuur

 1. Vogelsang 1899, p. 37-38, 40-49
 2. Byvanck/Hoogewerff 1925, nrs. 28, 29, 35
 3. Hoogewerff 1936 (I), p. 392-409
 4. Byvanck 1937, p 34-6, 123-4, pl. 23-5
 5. Byvanck 1943, p. 40-44, 46-48
 6. Delaissé 1968, p. 35-36
 7. Brussel 1971, nrs. 24, 31
 8. Calkins 1979, p. 30, 43-46
 9. Den Haag 1980, nr. 68
 10. Utrecht/New York 1989, p. 134, nr. 38, p. 140-143, nr. 42, p. 145, nr. 43
 11. Sotheby’s 17 december 1991, lot 90
 12. Den Haag 1994, nrs. 10, 11
 13. Wüstefeld & Korteweg 2009, nr. 1