Luik, Universiteitsbibliotheek, Ms 363C

Meester van het Averbode Evangeliarium

Vlaams boekverluchter, werkzaam in het Maasland in het 3e kwart van de 12e eeuw. Ontleent zijn door schrijver dezes gegeven naam aan de door hem verzorgde verluchting van het Evangeliarium van Averbode, thans bewaard te Luik, Universiteitsbibliotheek, ms. 363C.  

Het evangeliarium behoorde tijdens de 17e eeuw toe aan de premonstratenzer Abdij van Averbode. Hoewel niet zeker is dat het handschrift oorspronkelijk voor Averbode werd vervaardigd (Smeyers 1998, p. 103) is wel sprake van een samenhang met andere handschriften uit het milieu van de premonstratenzers.

Luik, Universiteitsbibliotheek, Ms 363C

Het handschrift telt acht miniaturen aan het begin van de vier evangeliën met typologische afbeeldingen en prefiguraties, waarmee eens temeer het succes van het typologisch symbolisme in de Romaanse kunst gestalte krijgt.

In iconografisch opzicht bestaat er een samenhang tussen het evangeliarium van Averbode en de Bijbel van Floreffe, zo ook wat betreft stijl en techniek. De kwaliteit van de verluchting van de door de Meester van de Floreffe Bijbel vervaardigde bijbel is echter minder groot dan die van het Averbode Evangeliarium, de taferelen zijn eenvoudiger qua vormgeving. Hoewel zeker is dat beide handschriften uit dezelfde Werkplaats van de Premonstratenzer Orde in het Maasland voortkomen is ook duidelijk dat niet beide door één en dezelfde kunstenaar zijn vervaardigd.

Catalogus

Luik, Universiteitsbibliotheek

Ms 363C Evangeliarium van Averbode, Maasland, ca 1150-1180

Luik, Universiteitsbibliotheek, Ms 363C

Literatuur

  1. Keulen 1972, band 1, nr. J.29
  2. Dodwell 1993, p. 273-274
  3. Smeyers 1998, p. 103-105
  4. Leuven 2002, nr. 22