Londen, British Library, Ms Sloane 2419, f 21v-22r

Meester van de Bourgondische prelaten

Master of the Burgundian Prelates | Le Maître des prélats bourguignons

Direct link to Paris, Bibliotheque de L’Arsenal, Ms 645

Frans boekverluchter, actief omstreeks 1480-1490 in Bourgondië. Ontleent zijn door Reynaud 1975 gegeven naam aan een door haar gepubliceerde groep van 14 manuscripten vervaardigd in opdracht van kerkelijke functionarissen (prelaten) in Langres.   

French book illuminator, active around 1480-1490 in Burgundy. Derives its name, given by Reynaud 1975, from a group of 14 manuscripts published by her, commissioned by church officials (prelates) in Langres.
Parijs, Bibliothèque de l’Arsenal, Ms 645, f. 60v

De figuren van de Meester van de Bourgondische prelaten worden gekenmerkt door bleke huidtinten en hoekige draperieën. Voorkeurskleuren zijn lichtpaars, dof rood, intens blauw, grijs en bruin – allemaal gearceerd met een netwerk van gouden lijnen. Kenmerkend voor de stijl van de kunstenaar zijn statische composities met rustige, vlakke figuren. Handschriften in de stijl van de Meester van de Bourgondische prelaten variëren in kwaliteit. Hij leidde blijkbaar een succesvolle werkplaats, die een grote invloed had op de Bourgondische verluchting.

The figures of the Master of the Burgundian Prelates are characterized by pale flesh-tones and angular drapery. Preferred colours are light purple, dull red, intense blue, grey, and brown – all hatched with a mesh of gold lines. Typical of the artist’s style are static compositions with quiet, flat figures. Manuscripts in the style of the Master of the Burgundian Prelates vary in quality. He apparently led a successful workshop, which had a considerable influence on Burgundian illumination. 
Parijs, Bibliothèque de l’Arsenal, Ms 645, f. 132v

De Meester van de Bourgondische prelaten werkte samen met de van oorsprong Noord-Nederlandse miniaturist Willem Vrelant aan de verluchting van het missaal van Ferry de Clugny.

The Master of the Burgundian Prelates collaborated with the miniaturist Willem Vrelant, who was originally from the North of the Netherlands, on the illumination of Ferry de Clugny's missal.
Parijs, Bibliothèque de l’Arsenal, Ms 645, f. 136v

Een van de meest creatieve en geïnspireerde handschriften verlucht door de Meester van de Bourgondische prelaten betreft een getijdenboek dat de Pierpont Morgan te New York in december 2021 geschonken kreeg van Marguerite Steed Hoffman en dat thans bewaard wordt onder signatuur M 1200. Als een van de weinige kunstenaars van die tijd durfde de meester het aan de volledige pagina te gebruiken voor zijn miniaturen, dus zonder tekst of enige randversiering. Dit zien we overigens niet alleen in dit handschrift maar ook in een getijdenboek bewaard in de Parijse bibliotheek de l’Arsenal (ms 645).

One of the most creative and inspired manuscripts illuminated by the Master of the Burgundian Prelates concerns a book of hours that was donated by Marguerite Steed Hoffman to the Pierpont Morgan in New York in December 2021 and which is now preserved under signature M 1200. As one of the few artists of the time, the master dared to use the full page for his miniatures, so without text or any border decoration. Incidentally, we see this not only in this manuscript but also in a book of hours kept in the Paris library de l'Arsenal (ms 645).
Parijs, Bibliothèque de l’Arsenal, Ms 645, f. 141v

Catalogus

Autun, Bibliothèque Municipale

Ms 129 pontificaal van Antoine de Chalon, Bourgondië, ca 1480-1490 verluchting door de Meester van de Bourgondische Prelaten

literatuur:

 • Wieck 1983, in nr. 17

Baltimore, Walters Art Gallery

Ms W 291 getijdenboek van Ogier Bénigne, Bourgondië, mogelijk Dijon, ca 1480 invloed van de Meester van de Bourgondische Prelaten

literatuur:

 • Wieck 1988, nr. 62
 • Randall 1992, nr. 180

Cambridge (Mass), Harvard University, Houghton Library

Ms lat 249 getijdenboek, Bourgondië, ca 1485 verluchting door de Meester van de Bourgondische Prelaten

literatuur:

 • Wieck 1983, nr. 17

Hamburg, Dr. Jörn Günther Antiquariat (Thans Basel & Stalden)

Catalogus 1 (1994) Mittelalterliche Handschriften und Miniaturen, nr. XIII getijdenboek, Bourgondië, ca 1490-1495, kalender door de Meester van de Bourgondische Prelaten, rest door anonieme 2e hand

literatuur:

 • Reynaud 1975, nr. 12
 • Hamburg, Dr. Jörn Günther Antiquariat (Thans Basel & Stalden). Catalogus 1 (1994) Mittelalterliche Handschriften und Miniaturen, nr. XIII

Catalogus 1 (1994) Mittelalterliche Handschriften und Miniaturen, nr. XXIX los blad met het africhten van een valk, uit een Franse vertaling van de Ruralium Commodorum Liber van Petrus de Crescentiis, Bourgondië, ca 1490 in de stijl van de Meester van de Bourgondische Prelaten

literatuur:

Hamburg, Dr. Jörn Günther Antiquariat (Thans Basel & Stalden). Catalogus 1 (1994) Mittelalterliche Handschriften und Miniaturen, nr. XXIX

Londen, British Library

Ms Harley 3181 getijdenboek, Bourgondië, mogelijk Dijon, ca 1500-1510 verluchting door de Meester van de Bourgondische Prelaten: f 41r en 87r, rest door anonieme 2e hand

Londen, British Library, ms Harley 3181, f. 41r: Annunciatie door de Meester van de Bourgondische Prelaten (detail)

Ms Sloane 2419 getijdenboek,Bourgondië, ca 1490-1516 verluchting door de Meester van de Bourgondische Prelaten: grote miniaturen, en werkplaats

Londen, British Library, Ms Sloane 2419, f 72v: koning David in gebed (detail)

literatuur:

 • Backhouse 2004 (1), fig. 3

Londen, Christie’s

Catalogus 6 juni 2007, lot 35 getijdenboek, Bourgondië, ca 1490 verluchting door de Meester van de Bourgondische Prelaten

literatuur:

 • Christie’s 6 juni 2007, lot 35

Londen, Sotheby’s

Catalogus 20 juni 1995, lot 100 getijdenboek, Bourgondië, mogelijk Autun, ca 1500-1510 late stijl van de Meester van de Bourgondische Prelaten

literatuur:

 • Sotheby’s 10 december 1980, lot 112
 • Tenschert 1984, nr. 23
 • Sotheby’s 20 juni 1995, lot 100

Catalogus 23 juni 1998, lot 29 drie losse miniaturen in de stijl van de Meester van de Bourgondische Prelaten

literatuur:

 • Sotheby’s 23 juni 1998, lot 29, lot 29

Catalogus 19 juni 2001, lot 44 getijdenboek, Zuid-Bourgondië of Lyon, ca 1480-1490, verluchting door volgeling van de Meester van de Bourgondische Prelaten: alle miniaturen m.u.v. f. 8v, 57r, 81v, 82r, 93r en 101v en anoniem meester: f. 8v, 57r, en Lyon, ca 1500 verluchting door Meester van de Binnenkomst van François I in Lyon (Entree Meester): f. 81v, 82r, 93r en 101v

literatuur:

 • Sotheby’s 21 juni 1994, lot 112
 • Sotheby’s 19 juni 2001, lot 44

Montreal, McGill University Library

Ms 154 Tabourot-Bernard getijdenboek, Bourgondië, ca 1480-1490 verluchting door de Meester van de Bourgondische Prelaten

literatuur:

 • Dunn-Lardeau 2018, nr. 44

New York, Pierpont Morgan Library

Ms M 1200 getijdenboek, Bourgondië, ca 1470-1480 Meester van de Bourgondische Prelaten

New York, Pierpont Morgan Library, Ms M 1200, f. 261v

literatuur:

 • Plummer 1982, p. 75 (als “Astor A.14”)
 • König 2016, p. 95-107 (als “collection particulière”)
 • Delahunty 2022, II, p. 566

Parijs, Bibliothèque de l’Arsenal

Ms 645 getijdenboek, Bourgondië, ca 1480-1490

Parijs, Bibliothèque Nationale

Ms lat 879 missaal van Richard Chambellan, Bourgondië, ca 1480-1490 verluchting door de Meester van de Bourgondische Prelaten

literatuur:

 • Wieck 1983, in nr. 17
 • Hamburg, Dr. Jörn Günther Antiquariat (Thans Basel & Stalden). Catalogus 1 (1994) Mittelalterliche Handschriften und Miniaturen, in nr. XIII

Siena, Biblioteca Comunale degli Intronati

Ms X.V.1 Missaal van Ferry de Clugny, Brugge en Bourgondië, tussen 1474 en 1480 verluchting door Willem Vrelant: frontispice en Meester van de Bourgondische prelaten: overige verluchting

literatuur:

 • Brussel 1959, nr. 126
 • Bousmanne 1997, p. 300, cat. nr. 16
 • Smeyers 1998, p. 400-401 frontispice door Willem Vrelant, overige verluchting door Meester van de Bourgondische prelaten

voor verdere literatuur zie onder Willem Vrelant

Literatuur

 1. Brussel 1959, nr. 126
 2. Reynaud 1975
 3. Sotheby’s 10 december 1980, lot 112
 4. Plummer 1982, nr. 97, p. 75
 5. Wieck 1983, nr. 17
 6. Tenschert 1984, nr. 23
 7. Wieck 1988, nr. 62
 8. Randall 1992, nr. 180
 9. Avril en Reynaud 1993, p. 393
 10. Hamburg, Dr. Jörn Günther Antiquariat (Thans Basel & Stalden). Catalogus 1 (1994) Mittelalterliche Handschriften und Miniaturen, nr.s XIII, XXIX
 11. Sotheby’s 20 juni 1995, lot 100
 12. Bousmanne 1997, p. 300, cat. nr. 16
 13. Smeyers 1998, p. 400-401
 14. Sotheby’s 23 juni 1998, lot 29
 15. Backhouse 2004 (1), fig. 3
 16. König 2016, p. 95-107
 17. Dunn-Lardeau 2018, nr. 44
 18. Delahunty 2022, II, p. 566