Meester van Guillebert de Lannoy

Vlaams boekverluchter, werkzaam rond 1460 in Brussel. Ontleent zijn naam aan het door hem verluchtte Livre de l’instruction d’un jeune prince, een traktaat dat omstreeks 1460 voor Filips de Goede werd vervaardigd door Guillebert de Lannoy. De Meester van Guillebert de Lannoy is een van de navolgers van de Meester van Girart de Roussillon alias Dreux Jehan. Hij is zeer oorspronkelijk in de gelaatsuitdrukking van zijn figuren en hanteert een somber koloriet. Hij tooit zijn personages vaak met een zeer spitse neus.

Het al genoemde Livre de l’instruction zet door formaat en randversieringen een Brusselse traditie voort die in de jaren 1449-1454 door Jean Miélot in gang werd gezet. Gedurende deze jaren dat Miélot aan het hof was verbonden schreef hij verschillende handschriften af die precies dezelfde techniek vertonen als het Livre de l’instruction: twintig regels per bladzijde, marges met archaïsche acanthusbladeren en een onaantrekkelijk koloriet. Bedoelde door Miélot afgeschreven handschriften zijn met slechte miniaturen versierd. De beide miniaturen van het later ontstane Livre de l’instruction daarentegen zijn van hoogstaande kwaliteit.

Catalogus

Brussel, Koninklijke Bibliotheek

Ms 10976 Guillebert de Lannoy, Instruction d’un jeune prince, ca 1460

Literatuur

  1. Brussel 1959, nr. 167
  2. Brussel 1977 (2), nr. 77 (als Meester  van Guillebert de Lannoy)
  3. Smeyers 1998, p. 309, 310