Meester van het Gentse Coletaleven

Vlaams boekverluchter, werkzaam in Gent rond 1470. Ontleent zijn naam aan een door hem voor Margaretha van York verlucht exemplaar van het leven van de Heilige Coleta van Corbie. De stijl is sterk verwant aan die van de Meester van Margaretha van York, maar de Meester van het Gentse Coletaleven tekende de figuren en composities zorgvuldiger. De figuren hebben meer volume. De gezichten zijn gemodelleerd met witte hoogsels.

Naast de Meester van het Gentse Coletaleven hebben ook verluchters als Dreux Jehan, de Meester van de Stichtelijke Traktaten en de Meester van Margaretha van York opdrachten voor haar uitgevoerd.

De Meester van het Gentse Coletaleven is ook wel aangeduid als de Meester met de Zuilen, dit vanwege de vele opvallende zuilen die hij schildert in de binnenhuisscènes.

Catalogus

Gent, Monasterium Bethlehem, Arme Claren-Coletienen

Ms 8 Pierre de Vaux, Vie de Sainte Colette (Brussel 1959, nr. 186 als afkomstig uit werkplaats van de Meester van Margaretha van York) literatuur: Vita Sanctae Coletae 1982||Smeyers 1998, p. 380-2

Genève, Comites latentes

Ms 208 Brimeu Breviarium, Brugge tussen 1473 en 1477,  alle 4 volbladminiaturen door de Meester van het Dresdense Gebedenboek, de gehistorieerde initialen zijn bijgewerkt door de Meester van het Gentse Coletaleven literatuur: Brinkmann 1997, p. 386

Londen, British Library

Ms add 20698 Lof der Vrouwen (anonieme vertaling van de Cité des Dames van Christine de Pizan), Brugge kort na 1475, verluchting deels door Meester van het Dresdense Gebedenboek, f. 2 door Meester van Margaretha van York dan wel de Meester van het Gentse Coletaleven literatuur: Brinkmann 1997, p. 89-91, 388||Los Angelos-London 2003, p. 217

Rotthalmünster, Antiquariat Heribert Tenschert

Catalogus Leuchtendes Mittelalter III (1991), nr. 8 getijdenboek (o.a. f. 8r kruisiging, 12r pinksteren, 31r annunciatie, 65r laatste oordeel), Brugge, ca 1460 miniaturen door omgeving Willem Vrelant, randen door Meester van het Gentse Coletaleven literatuur: König 1991 (2), nr. 8

Literatuur

  1. Brussel 1959, nr. 186
  2. Vita Sanctae Coletae 1982
  3. König 1991 (2), nr. 8
  4. Brugge 1992, p. 142
  5. Brinkmann 1997, p. 89-91, 386, 388
  6. Smeyers 1998, p. 380-382
  7. Los Angelos-London 2003, p. 217