Londen, British Library, Ms. Arundel 71, f. 39v (detail)

Meester van de Hiëro

Vlaams boekverluchter, werkzaam in waarschijnlijk Brugge tussen 1465 en 1475, vooral voor Filips de Goede en diens zoon Karel de Stoute. Delaissé noemde deze kunstenaar de Meester van de Cyropaedie, maar dat lijkt onjuist aangezien hij nooit een dergelijke tekst heeft verlucht. Wel illustreerde hij een tweetal exemplaren van de Hiéron ou de la tyrannie, zodat het juister is hem daarnaar te vernoemen. De Meester van Hiëro is herkenbaar aan de rijzige maar slecht geproportioneerde personages, die vaak hun hoofden verbergen onder hoge hoeden en die stijve houdingen aannemen. Hun lichamen hebben weinig volume. De taferelen zijn nauwelijks gedetailleerd en de kleuren hebben weinig nuances. Tot de opdrachtgevers van de Meester van Hiëro behoorden ook Lodewijk van Gruuthuse (voor wie de meester een tractaat van Giullielmus Durandus verluchtte) en de familie Solare in Piëmont.

Londen, British Library, Ms. Arundel 71, f. 24r en f. 39v

Catalogus
Brussel, Koninklijke Bibliotheek
Ms 9253 Guido de Columna, Le Livre de la destruction de Troie, Brugge, ca 1460 lit: Gaspar & Lyna 1937 (1984), nr. 273 als Meester van Antoon van Bourgondië en Willem Vrelant||Brussel 1967, nr. 168||Dogaer 1987, p. 97||Hans-Collas & Schandel 2009, p. 188||Wijsman 2010, p. 233
Ms 9359-9360 Pseudo-Seneca, Opera, Brugge, ca 1465 lit: Gaspar & Lyna 1937 (1984), nr. 277 als volgeling van Meester van Antoon van Bourgondië en volgeling van Loyset Liédet||Brussel 1967, nr. 228||Dogaer 1987, p. 97, 112 als Loyset Liédet en Meester van de Hiëro||Stroo 2002, ill. 77||Hans-Collas & Schandel 2009, p. 148||Wijsman 2010, p. 233
Ms 9567 Xenophon, Hiéron ou la tyrannie lit: Brussel 1959, nr. 115||Brussel 1977 (2), nr. 1||Dogaer 1987, p. 97||Smeyers 1998, p. 363, nt 24
Ms 14642 Xenophon, Hiéron ou la tyrannie (Franse versie door Charles Soillot), Brugge 1464-1467 lit: Brussel 1959, nr. 114||Dogaer 1987, p. 97||(Smeyers
1998, p. 363, 365
Ms 10977-10979 Diego de Valera, Recueil de traités sur la noblesse (vert. Jean Miélot), Brugge, ca 1460-1467 lit: Gaspar & Lyna 1937 (1984), nr. 279 als volgeling van Meester van Antoon van Bourgondië Brussel 1959, nr. 117||Brussel 1967, nr. 136||Brugge 1981, nr. 106||Dogaer 1987, p. 97

Londen, British Library
Ms Arundel 71 Charles Soilllot, Débat de félicité, Brugge, tussen 1462 en 1467 lit: Ker 1964, p. 93||McKendrick 2003, fig. 18||London 2011, nr. 150

Parijs, Bibliothèque Mazarine
Ms 338 Giullielmus Durandus, Rationale Divinorum Officiorum (franse vertaling door Jean Golein), Brugge (?), 1465-1470 lit: Dogaer 1987, p. 97||Smeyers 1998, p. 410, 411

Parijs, Bibliothèque Nationale
Ms fr 255 Recueil des histoires de Troie, Brugge, ca 1460-1467 verluchting door de Meester van de Chronique d’Angleterre, de Meester van de Hiëro lit: Cockshaw & Van den Bergen-Pantens 1996, Section VI-38

Literatuur
Gaspar & Lyna 1937 (1984), nr. 273, 277, 279
Brussel 1959, nrs. 114, 115, 116, 117
Ker 1964, p. 93
Brussel 1967, nrs. 136, 168, 228
Brussel 1977 (2), nr. 1
Brugge 1981, nr. 106
Dogaer 1987, p. 96-97, 112
Cockshaw & Van den Bergen-Pantens 1996, Section VI-38
Smeyers 1998, p. 363, 365, 410, 411
Stroo 2002, ill. 77
McKendrick 2003, fig. 18
Hans-Collas & Schandel 2009, p. 148, 188
Wijsman 2010, p. 233
London 2011, nr. 150