Malibu, J. Paul Getty Museum, Ms 60: Aankondiging aan de herders (detail)

Meester van de Houghton Miniaturen

Vlaams boekverluchter, werkzaam in waarschijnlijk Gent rond 1480. Hij ontleent zijn naam aan een aantal door hem vervaardigde miniaturen uit het Emerson-White Getijdenboek, welk getijdenboek, althans wat er nog van over is, bewaard wordt in de Houghton Library in Cambridge, Massachusetts.

Cambridge, Harvard University, Houghton Library, mss TYP 443 & 443.1,  f. 99v: St. Anthonis in de wildernis

Deze groep van 4 miniaturen werd sinds lang geassocieerd met de Weense Meester van Maria van Bourgondië, maar niet aan deze verluchter toegeschreven. Ze helpen de stijl van de Meester van de Houghton Library te definiëren en vormen een basis voor toeschrijving van andere miniaturen aan zijn bescheiden oeuvre.

In recente jaren is een tweetal miniaturen geïdentificeerd als afkomstig uit het Emerson-White Getijdenboek; ook zij zijn van de hand van de Meester van de Houghton Miniaturen (het betreft een aankondiging aan de herders, thans in Malibu, aanvankelijk toegeschreven aan de Weense Meester van Maria van Bourgondië en Gregoriusmis, thans in Brussel.

Malibu, J. Paul Getty Museum, Ms 117: Kind David in penitence

Catalogus

Brussel, Koninklijke Bibliotheek

Ms II 3634-6 los blad met de Gregoriusmis, afkomstig uit het Emerson-White Getijdenboek in Cambridge, Massachusetts, Hougton Library

literatuur:

  • Los Angeles-London 2003, nr. 32

Cambridge, Harvard University, Houghton Library

Mss TYP 443 & 443.1 Emerson-White Getijdenboek, Brugge, Gent en Valenciennes, ca 1480 verluchting door Simon Marmion, de Meester van de Houghton Miniaturen: 4 miniaturen: f. 99v: St. Anthony Abbot in de wildernis, f. 100: Scènes uit het leven van St. Anthony Abbot, f. 171: begrafenisprocessie van de Maagd, en f. 166: Twee pelgrims in een kerkportaal); de Gentse Associés en, voor wat betreft de ronde miniatuurtjes onder in de kalender, door de Meester van het Dresdense Gebedenboek;  mogelijk de randversiering van twee tekstpagina’s op f 105 en 116 door Meester van de Sept Psaumes Allégorisés, zie aldaar; 2 losse bladen uit dit getijdenboek bevinden zich in Malibu, J. Paul Getty Museum ms 60, en Brussel, Koninklijke Bibliotheek, ms II 3634-6, en zijn van de hand van de Meester van de Houghton Miniaturen

literatuur:

  • Los Angeles-London 2003, nr. 32

Londen, British Library

Ms add 38126 Huth getijdenboek, waarschijnlijk Valenciennes, ca 1480-1490 verluchting door Simon Marmion en werkplaats: 24 van de 26 volbladminiaturen, de Meester van de Houghton Miniaturen of Jan Provoost: f. 66v: visitatie en 145v: dispuut van de H. Barbara; Gentse Associés? en, voor wat betreft de ronde miniatuurtjes onder in de kalender, door de Meester van het Dresdense Gebedenboek

literatuur:

  • Los Angeles-London 2003, nr. 33

Zie voor verdere literatuuropgave onder Meester van het Dresdense Gebedenboek en onder Jan Provoost. Zie voor een afbeelding van f. 66v onder Jan Provoost.

Malibu, J. Paul Getty Museum

Ms 60 los blad met de Aankondiging aan de herders, afkomstig uit het Emerson-White Getijdenboek in Cambridge, Massachusetts, Houghton Library, Gent, ca 1480

literatuur:

  • Sotheby’s catalogus 20 juni 1995
  • Los Angeles-London 2003, nr. 32

Ms 117 Los blad met King David in Penitence, Gent, ca 1480 door Meester van de Houghton Miniaturen

Privé-verzameling

Twee bladen uit een gebedenboek, voorstellende David in gebed en het Visioen van de H. Dominicus

literatuur:

  • Los Angeles-London 2003, nr. 34

Londen, British Library, Ms add  38126, f. 66v: visitatie

Literatuur

  1. Sotheby’s catalogus 20 juni 1995, lot 24
  2. Los Angeles-London 2003, p. 168-9, nrs. 32-35