Parijs, Bibliothèque Nationale, Ms fr. 242, f. Ar: kroning van de Maagd (detail)

Meester van de Kroning van Maria / Meester van de Mariakroning

(Master of the Coronation of the Virgin | Maître de la Couronnement de la Vierge)
Vlaams boekverluchter en paneelschilder, samen met de Meester van de Cleres femmes behorende tot de groep “Meester van 1402”, die zijn naam ontleent aan een met het jaar 1402 gedateerd handschrift dat thans in Parijs wordt bewaard. De Meester van de Mariakroning was werkzaam te Parijs van ongeveer 1400 tot 1405. Gedurende deze korte periode is een aantal belangrijke manuscripten geproduceerd, met name voor (personen behorende tot de kring van) Philippe le Hardi, graaf van Bourgondië (overleden 1404).

Parijs, Bibliothèque Nationale, Ms fr 12201, f 1r: aanbieding van het handschrift

De Meester van de Mariakroning zelf ontleent zijn door Meiss gegeven naam aan een afbeelding van de Mariakroning behorende tot het handschrift bewaard in Parijs, Bibliothèque Nationale, ms. fr. 242. De Meester van de Mariakroning is door De Winter 1985 herdoopt in Meester du livre Des femmes nobles et renommées de Philippe le Hardi, en is door Sterling 1987 herdoopt in de Meester van de Boccaccio van hertog Philippe le Hardi, zulks in beide gevallen onder verwijzing naar het hoofdwerk van de Meester van de Mariakroning: een Des cleres et nobles femmes van Boccaccio, bewaard te Parijs, Bibliothèque Nationale, ms. fr. 12420. Dit exemplaar werd vervaardigd voor Philippe le Hardi (een 2e identiek afschrift van deze tekst bevindt zich in dezelfde bibliotheek en wordt bewaard onder signatuur fr. 598; het werd gemaakt voor hertog Jean de Berry en verlucht door o.a. de hierboven genoemde Meester van de Cleres femmes). Een van de stijlkenmerken van (het atelier van) de Meester van de Mariakroning is het uitvoeren van achtergronden in ruitvormige patronen. De Meester van de Mariakroning was ook werkzaam als paneelschilder; zo zijn een op een rond paneel uitgevoerde kroning van de maagd, thans bewaard in de Gemäldegalarie in Berlijn, en een Maria met Kind in een Parijse privéverzameling, van zijn hand (Parijs 2004, nrs. 112, 113). Wellicht is de Meester van de Mariakroning (ook genaamd: Meester van de Kroning van de Maagd) te identificeren als de Vlaamse paneelschilder (en boekverluchter?) Jacques Coene (zie verder aldaar).

Parijs, Bibliothèque Nationale, Ms fr 12201, f 17v