Londen, British Library, Ms. Royal 18 D IX, f. 5r: schepping van dieren (detail) door Meester van de Londense Wavrin

Meester van de Londense Wavrin

Master of the London Wavrin | Maître du Wavrin de Londres
Vlaams boekverluchter. Ontleent zijn hem door Scot McKendrick in 2003 (Los Angeles-London 2003, p. 276) gegeven naam aan de miniaturen die hij schilderde in een Chronique d’Angleterre van Jean de Wavrin. De meester, werkzaam rond 1475 in Brugge, was volgens McKendrick een miniaturist die een aanzienlijke bijdrage leverde aan het verluchten van seculiere teksten, maar wiens prestaties tot op heden onderbelicht zijn gebleven.

De Meester van de Londense Wavrin tekende in een heldere, scherpe, lineaire stijl, maar verzachtte deze scherpte door het spel met licht over figuren en landschap. Hij gebruikte gevarieerde en uitgebreide landschappen als plaats van handeling, met extreem hoge horizons. Hij schiep daardoor een rustige en poëtische sfeer voor zijn taferelen.

Londen, British Library, Ms. Royal 16 G VIII, f. 255r: Caesar en vluchtelingen – Caesar and fugitives (detail) door de Meester van de Londense Wavrin

Andere kenmerken van zijn stijl, plooival van zijn gewaden, compositie en behandeling van licht, suggereren dat de Meester van de Londense Wavrin een volgeling was van de Meester van Antoon van Bourgondië. Rond dezelfde tijd dat de Meester van de Londense Wavrin werkte aan de verluchting van zijn naamgevend manuscript, schilderde hij ook een drietal miniaturen in een Histoire de la Toison d’or van Guillaume Fillastre (Wenen, Osterreichische Staatsarchiv, Archiv des Ordens vom Goldenen Vlies, ms 1). De Meester van de Londense Wavrin kan daarom worden identificeerd als een van de meesters die Dogaer 1987 groepeerde onder de Meesters van het Gulden Vlies. Deze artistieke groepering, voor het eerst gemaakt door Winkler 1925 (p. 137, 163, 191, 208), is gebaseerd op het hergebruik van de Weense miniaturen in een aantal andere handschriften, verlucht door verschillende miniaturisten, maar waarbij de modellen waarschijnlijk van de hand van de Meester van de Londense Wavrin zijn (Los Angeles-Londen 2003, p. 276) (zie ook onder de Meesters van het Gulden Vlies).

Londen, British Library, Ms. Royal 16 G VIII, f. 210r: Caesar (detail)

De Meester van de Londense Wavrin werkte ook mee aan de verluchting van een Trésor des histoires (Londen, British Library, ms Cotton Augustus A V), in welk handschrift hij een van de eerste op zich zelf staande Vlaamse landschappen schilderde (f. 345v), voorheen ook wel toegeschreven aan Simon Marmion, zie Kren 1983, p. 7, ill. 2, onder verwijzing naar Pächt 1978, p. 5.

Londen, British Library, Ms. Cotton Augustus A.v, f. 345v Vlaams landschap – Flemish Landscape (detail)

Catalogus

Lissabon, Biblioteca de Ajuda

Ms 52-XIII-26 Régime de Santé, openingsminiatuur met de Schepping door Meester van de Londense Wavrin, overige miniaturen in cameo door meester uit de omgeving van Antoon van Bourgondië

literatuur:

 • Los Angeles-London 2003, p. 276, nt. 1

Londen, British Library

Ms Cotton Augustus A.v. Trésor des histoires, Brugge ca 1475-1480 verluchting door de Meester van de Getty Froissart en de Meester van de Londense Wavrin, volgeling van Loyset Liedet: f. 22r, 30v

literatuur:

 • Pächt 1978, p. 3, 5, 8-9, 14-15, kleurpl. I, figs. 4, 20
 • Kren 1983, p. 6, 7, ill. 2
 • Los Angeles-London 2003, nr. 77
 • Londen 2011-2012, nr. 56

Ms Harley 6199 Statutes en Armorial van de Orde van het Gulden Vlies, Brugge tussen 1481 en 1486 verluchter uit omgeving van de Meester van de Londense Wavrin

literatuur:

 • Los Angeles-London 2003, nr. 76

Ms Royal 14 E.v. Giovanni Boccaccio, Des cas de nobles hommes et femmes, vertaling door Laurent de Premierfait, Brugge ca 1480 verluchting door de Meester van de Getty Froissart? en de Meester met de Witte Inscripties?

literatuur:

 • Los Angeles-London 2003, nr. 78

Ms Royal 15 E. iv Jean de Wavrin, Recueil des croniques et anciennes istoires de la Grant Bretaigne, Brugge ca 1475

literatuur:

 • Backhouse 1997, nr. 173
 • Los Angeles-London 2003, nr. 75
 • Hans-Collas & Schandel 2009, p. 157-8, 256-72
 • London 2011-2012, nr. 47
 • McKendrick 2013, p. 165, 172

Ms Royal 16 G. viii Julius Caesar, Commentaires de César, Brugge ca 1473-76

literatuur:

 • Los Angeles-London 2003, nr. 74
 • Londen 2011-2012, nr. 76

Ms Royal 18 D ix en 18 D x Bible historiale (twee van drie delen; andere deel is British Library Ms Royal 15 D i), Brugge, 1479, verluchting door de Meester van Edward IV: 18 D ix f. 109r Mozes, 196v Mozes en God, 18 D x f. 68r adonijah, 115v ahaziah; een assistent van de Meester van de Soane Josephus; de Meester van de Harley Froissart; omgeving van de Meester van de Londense Wavrin: 18 D ix f. 5r schepping; en anderen

literatuur:

 • Dogaer 1987, p. 117
 • Brinkmann 1997, p. 397
 • Los Angeles-London 2003, nr. 83
 • Londen 2011-2012, nr. 54

Malibu, J. Paul Getty Museum

Ms Ludwig XIII 7 Jean Froissart, Chroniques, Livre III, Brugge ca 1480-1483 verluchting door de Meester van de Getty Froissart, de Meester van de Soane Josephus, de Meester van Edward IV, de Meester van de Kopenhagen Caesar? en de Meester van de Londense Wavrin?

literatuur:

 • Los Angeles-London 2003, nr. 79

Zie verdere literatuur onder Meester van de Getty Froissart

Wenen, Osterreichische Staatsarchiv, Archiv des Ordens vom Goldenen Vlies

Ms 1 Guillaume Fillastre een Histoire de la Toison d’or, 3 miniaturen

literatuur:

 • Dogaer 1987, p. 95
 • Los Angeles-London 2003, p. 276, nt. 2

Londen, British Library, Ms. Royal 18 D IX, f. 5r: schepping van dieren (detail)

Literatuur

 1. Pächt 1978, p. 3, 5, 8-9, 14-15, kleurpl. I, figs. 4, 20
 2. Kren 1983, p. 6, 7, ill. 2
 3. Dogaer 1987, p. 51, 55, 95
 4. Backhouse 1997, nr. 173
 5. Los Angeles-London 2003, p. 276-7, nrs. 74, 75, 76, 77, 79
 6. Hans-Collas & Schandel 2009, p. 157-8, 256-72
 7. London 2011-2012, nrs. 47, 54, 56, p. 194, 208, 213, 254
 8. McKendrick 2013, p. 165, 172

Londen, British Library, Ms. Royal 15 E IV, f. 14r: Edward IV (detail)