Parijs, Bibliothèque Nationale, Ms. fr. 2693, f. 6r (detail) door Meester van de Soane Josephus

Meester van de Soane Josephus

Vlaams boekverluchter die in Brugge actief was omstreeks 1470-1490. Hij ontleent zijn naam aan een door hem verlucht exemplaar van Josephus’ Histories, thans bewaard Londen, Sir John Soane’s Museum.

De miniaturen uit dit handschrift, voorheen beschouwd als werk van de Meester van Edward IV, werden voor het eerst geïdentificeerd door Brinkmann 1987 als werk van een andere artiest.

Hoewel minder getalenteerd dan de Meester van Edward IV was het toch vaak de Meester van de Soane Josephus die werd belast met de frontispices en de grote miniaturen in handschriften waaraan beide verluchters werkten. Dit doet vermoeden dat de Meester van de Soane Josephus bij deze opdrachten de senior partner was.

Parijs, Bibliothèque Nationale, Ms. fr. 2693, f. 46v-47r door Meester van de Soane Josephus

Catalogus

Antwerpen, Museum Plantijn-Moretus

Ms M 15.4 Jean Froissart, Chroniques (deel 1), Brugge, ca 1475-1485 verluchting door de Meester van de Soane Josephus en de Meester van Edward IV

literatuur:

 • Watteeuw & Reynolds 2013, nr. 41

Chicago, University Library

Ms 347 handschrift, Vlaanderen, eind 15e eeuw

literatuur:

 • Kessler 1969, nr. 11
 • Brinkmann 1997, p. 397 als Meester van Edward IV
 • Los Angeles-London 2003, p. 292, 295, 296

Frankrijk, Privéverzameling

Jean Mansel, Fleur des histoires (deel 1, deel 3 = Kopenhagen, Kongelige Bibliotek), Vlaanderen, eind 15e eeuw, verluchting door Meester van de Soane Josephus: o.a. f. 1r; Meester van de Harley Froissart; Meester met de Spraakzame Handen

literatuur:

 • Wijsman 2006, nr. 9

Parijs, Bibliothèque Nationale, Ms fr 296, f. 1r

Kopenhagen, Kongelige Bibliotek

Ms Thott 413,2 Chronique de Tournai (of Roman de Buscalus) (deel 1 in 1671 verbrand in El Escorial), Brugge, ca 1480 verluchting door de Meester van de Soane Josephus (8 miniaturen), Meester van Edward IV (?), Meester van de Alledaagse Hoofden (6 miniaturen) en tenminste 3 andere handen

literatuur:

 • Brinkmann 1997, p. 397
 • Wijsman 2010, p.302, 417, 434, 442

Ms Thott 568,2 Jean Mansel, Fleur des histoires (deel 3, deel 1 = Frankrijk, Privéverzameling), Vlaanderen, eind 15e eeuw

literatuur:

 • Brinkmann 1997, p. 397 daar als: Meester van Edward IV
 • Wijsman 2006, nr. 9 daar als Meester van de Soane Josephus: o.a. f. 285r; Meester van de Harley Froissart: o.a. marges f. 1; Meester met de Spraakzame Handen: o.a. f. 279r

Londen, British Library

Ms Royal 15 D.i Bible historiale (één van drie delen; andere twee delen zijn British Library Ms Royal 18 D ix en x), Brugge tussen 1471 en 1479 verluchting door de Meester van Edward IV en Meester van de Soane Josephus gezamenlijk: f 18r blind maken van Tobias, 31r Gedaliach, 45r Belshazzar’s feest, 76v dood van Holophernes, 91r Ahasuerus, 119v dood van Alexander, 175r Jeruzalem, 197r Ptolemy, 219r visioen van Zacharias, 353r kruisiging, de Meester van de Kroniek van Engeland: f. 425v; de Meester van de Harley Froissart: f. 36v, 43, 47, 57, 58, 62v, 86v, 93v, 101, 109, 117, 123, 128, 165, 166, 170, 336v, 340v, 340v, 342, 348, 348v, 358v, 361, 364v, 368, 370, 376, 380, 392, 396v, 405v; een volgeling van Loyset Liédet: f. 23, 39v, 41, 134, 138v, 143, 151v, 154, 161v, 178, 182v, 186, 190v, 203, 211, 221, 226, 227v, 229v, 233, 241, 246v, 254v, 263v, 267, 277v, 280v, 286, 290v, 297, 302v, 311, 319; de Meester van Edward IV : f. 346

literatuur:

 • Bradley 1887-1889, dl. III, p. 151
 • Winkler 1925 (1978) p. 137, 179
 • Watson 1979, nr. 896, pl. 742
 • Los Angeles-London 2003, nr. 82
 • London 2011-2012, nr. 53

Londen, British Library, Ms Royal 15 D.i, f. 45r Belshazzar’s feast with a hand writing the words ‘mane thechel phares’ on the wall (detail) door de Meester van Edward IV en Meester van de Soane Josephus gezamenlijk

Ms Royal 18 D ix en 18 D x Bible historiale (twee van drie delen; andere deel is British Library ms royal 15 D i), Brugge 1479 verluchting door de Meester van Edward IV, een assistent van de Meester van de Soane Josephus, de Meester van de Harley Froissart, omgeving van de Meester van Wavrin en anderen

literatuur:

 • Dogaer 1987, p. 117
 • Brinkmann 1997, p. 397
 • Los Angeles-London 2003, nr. 83
 • Londen 2011-2012, nr. 54

Londen, Sir John Soane’s Museum

Ms 1 Flavius Josephus, Antiquités judaiques en la guerre des juifs, Brugge ca 1478-1480

literatuur:

 • Brugge 1992, nr. 15, p. 153-4, 186-9, afb. op p. 107, 155, 189
 • Los Angeles-London 2003, nr. 81
 • London 2011-2012, nr. 52

Malibu, J. Paul Getty Museum

Ms Ludwig XIII 7 Jean Froissart, Chroniques, Livre III, Brugge ca 1480-1483, verluchting door de Meester van de Getty Froissart, de Meester van de Soane Josephus, de Meester van Edward IV, de Meester van de Kopenhagen Caesar? en de Meester van de Londense Wavrin?

literatuur:

 • Kraus 1974, nr. 40
 • Euw & Plotzek 1982, band 3, nr. XIII 7
 • The J. Paul Getty Museum and its collections 1997, p. 225 (afbeelding)
 • Los Angeles 1997, nr. 43
 • Los Angeles-London 2003, nr. 79

Malibu, J. Paul Getty Museum, Ms. Ludwig XIII 7, f. 116v John of Gaunt Sailing for Brest and the Battle between the English and the Bretons door meester van de Soane Josephus (detail)

Parijs, Bibliothèque Nationale

Ms fr 296-299 Jean Mansel, La Fleur des histoires, Boeken 1-3, Brugge, ca 1470-1479 verluchting door Philippe de Mazerolles: o.a. ms. 299 f. 1r, 48v, 59v en Meester met de Spraakzame Handen, Meester van de Soane Josephus: frontispices van volumes 1 en 2

literatuur:

 • Parijs-Brussel 2011-2012, nr. 86

Ms fr 2693 René d’Anjou, Livre des Tournois, Brugge, ca 1475-1480, verluchting door de Meester van Edward IV: f. Ar, Bv, Cr; de Meester van de Soane Josephus: f. 2v, 6r, 7v, 11r, 46v, 47r, 56v, 57r, 60v, 61r, 64v; de Meester van het Dresdense Gebedenboek: f. 4r, 31v, 32r, 35v, 36r, 40v, 41r, 41v, 42r

literatuur:

 • Blois & Brussel 1992, nr. 51
 • Avril & Reynaud 1993, p. 236
 • Brinkmann 1997, p. 291-6, 393, 398
 • Hans-Colas & Schandel 2009, p. 284-7, nr. 72
 • Parijs-Brussel 2011-2012, nr. 118

Literatuur

 1. Bradley 1887-1889, dl. III, p. 151
 2. Winkler 1925 (1978) p. 137, 179
 3. Kessler 1969, nr. 11
 4. Kraus 1974, nr. 40
 5. Watson 1979, nr. 896, pl. 742
 6. Euw & Plotzek 1982, band 3, nr. XIII 7
 7. Dogaer 1987, p. 117
 8. Blois & Parijs 1992, nr. 51
 9. Brugge 1992, nr. 15, p. 153-154, 186-189, afb. op p. 107, 155, 189
 10. Avril & Reynaud 1993, p. 236
 11. Brinkmann 1997, p. 291-6, 392, 397
 12. Los Angeles 1997, nr. 43
 13. The J. Paul Getty Museum and its collections 1997, p. 225 (afbeelding)
 14. Los Angeles-London 2003, p. 292, 295, 296, nrs. 79, 81, 82, 83
 15. Wijsman 2006, nr. 9
 16. Hans-Colas & Schandel 2009, p. 284-7, nr. 72
 17. Wijsman 2010, p.302, 417, 434, 442
 18. London 2011-2012, nr. 52, 53, 54
 19. Parijs-Brussel 2011-2012, nrs. 86, 118
 20. Watteeuw & Reynolds 2013, nrs. 41, 51

Malibu, J. Paul Getty Museum, Ms. Ludwig XIII 7, f. 9r: Froissart biedt handschrift aan Gaston Phebus aan – Froissart Kneeling before Gaston Phébus, Count of Foix (detail)