Londen, British Library, Ms add 24189, f. 15r: astronomers on Mount Athos (detail)

Meester van de Mandeville Travels

Link naar Londen, British Library, Ms add 24189 Voyages de Jean de Mandeville (27 afbeeldingen)

Tjechisch boekverluchter, werkzaam in Praag rond 1410-1420. Niet te verwarren met de Meester van Jean de Mandeville die werkte in Parijs tussen 1350 en 1370. Ontleent zijn naam aan zijn verluchting van een exemplaar van Mandeville’s Reizen, thans bewaard in de British Library in Londen.

Londen, British Library, Ms add 24189, f. 11v: Assembly of the cross

Catalogus

Gerona, Museu Diocesa

MD 273 Gerona Martyrologium, Praag, ca 1400-1420 verluchting door de Meester van het Gerona Martyrologium en de Meester van de Mandeville Travels: f. 92r, 92v en 93r  

literatuur:

  • Praag 2006, nr. 86
  • Fingernagel & Gastgeber 2003, p. 135

Londen, British Library

Ms add 24189 Voyages de Jean de Mandeville (in Tjechisch), Praag, ca 1410-1420

Londen, British Library, Ms add 24189, f. 4v: Jean de Mandeville

literatuur:

  • Keulen 1978, vol. 3, p. 106-7
  • Praag 2006, nr. 88

Literatuur

  1. Keulen 1978, vol. 3, p. 106-7
  2. Praag 2006, nrs. 86, 88
  3. Fingernagel & Gastgeber 2003, p. 135