Malibu, J. Paul Getty Museum, Ms M 21 los blad uit getijdenboek met de Hemelvaart van Maria – The Assumption of the Virgin door Meester van Morgan 366 (detail)

Meester van Morgan 366

Frans boekverluchter, werkzaam in Tours tussen 1470 en 1495. Ontleent zijn door Plummer 1982 gegeven naam aan een door hem, samen met de Meester van Jean Charpentier (ook genaamd: Meester van Morgan 96), verlucht getijdenboek thans onder de signatuur M 366 bewaard in de Pierpont Morgan Library in New York.

De Meester van Morgan 366 is een volgeling van Jean Fouquet en diens belangrijkste medewerker, de Meester van de Münchener Boccaccio. Naar alle waarschijnlijkheid is een van de zonen van Fouquet, Louis Fouquet of François Fouquet, te identificeren met deze anonieme Meester van de Münchener Boccaccio.

Een getijdenboek in Den Haag bevat, naast verluchtingen van de hand van de Meester van Morgan 366 en de Meester van Jean Charpentier, ook een Kruisiging die wel wordt toegeschreven aan deze Meester van de Münchener Boccaccio, en zou daarmee een bewijs vormen van direct contact tussen beide kunstenaars.

Het palet van de Meester van Morgan 366 vermijdt primaire kleuren. Zijn landschappen kunnen nogal diep zijn, de luchten veelal kristalachtig, met lila tinten. Vaak plaatst de meester fel verlichte figuren op de voorgrond en, in contrast daarmee, figuren in chiaroscuro in het middenplan of op de achtergrond (zie bijv. het afgebeelde Pinksteren).

Sommige composities of iconografische bijzonderheden in de miniaturen die de meester schilderde in een thans in de Public Library te New York bewaarde getijdenboek vinden we terug in Fouquet’s fameuze Getijdenboek van Etienne Chevalier, te dateren ongeveer een kwart eeuw voor dit New Yorkse handschrift.

Den Haag, Koninklijke Bibliotheek, Ms 74 G 28, f. 63r: aankondiging aan de herders

François Avril en Nicole Reynaud hebben in hun catalogus Parijs 1993 het werk van de Meester van Morgan 366 en dat van de Meester van Morgan 96 gecombineerd, en deze gecombineerde artistieke persoonlijkheid herdoopt in de Meester van Jean Charpentier.

Roger S. Wieck in New York 2005-2006, p. 271 acht het echter wijs de oorspronkelijke handenscheiding van Plummer 1982 te handhaven. Hij wijst erop dat het werk van de Meester van Morgan 366 veel verfijnder is dan dat van de Meester van Morgan 96, waarbij eerstgenoemde dichter in de buurt blijft bij de artistieke beginselen die hij leerde van Fouquet. Het werk van de Meester van Morgan 96 is daarentegen minder geraffineerd en Wieck vermoedt dat deze Meester het werk niet rechtstreeks van Fouquet leerde maar van de Meester van Morgan 366. Voorts merkt Wieck op dat het vreemd is om de Meester van Jean Charpentier te benoemen naar een handschrift dat door de mindere van beide artiesten, de Meester van Morgan 96, werd vervaardigd.

In aansluiting op bovenstaande is de naam van de Meester van Jean Charpentier verwijderd bij het handschrift dat bewaard wordt in de Public Library in New York; in afwachting van nader uitsluitsel is zij echter vooralsnog gehandhaafd bij andere toeschrijvingen.

Den Haag, Koninklijke Bibliotheek, Ms 74 G 28, f. 50v: Triniteit

Catalogus

Den Haag, Koninklijke Bibliotheek

Ms 74 G 28 getijdenboek, Tours, ca 1470 verluchting door Meester van Morgan 366: f. 63r aankondiging aan de herders, f. 49v pinksteren, f. 50v triniteit; Meester van Jean Charpentier: f. 13r Johannes op Patmos; Meester van de Münchener Boccaccio: f. 47v Kruisiging

literatuur:

 • New York 2005-2006, p. 272

Zie verder onder Meester van Jean Charpentier

Den Haag, Koninklijke Bibliotheek, Ms 74 G 28, f. 49r: pinksteren

Londen, Christie’s

Catalogus 29 juni 1994 Lot 38 getijdenboek voor Etienne Chevalier, Tours, na 1470 verluchting door Meester van Morgan 366 en Meester van Jean Charpentier

literatuur:

 • Christie’s 29 juni 1994, nr. 38

Londen, Victoria and Albert Museum

Ms 3015 Los blad uit getijdenboek met Christus ondersteund door 2 engelen, Tours, ca 1470-1474 (ander blad uit hetzelfde getijdenboek in Malibu)

literatuur:

 • The J. Paul Getty Museum Journal: Volume 15, 1987, in nr. 29

Malibu, J. Paul Getty Museum

Ms M 21 los blad uit getijdenboek met de Hemelvaart van Maria, Tours, ca 1470-1475 (ander blad uit hetzelfde getijdenboek in Londen, Victoria and Albert Museum)

literatuur:

 • The J. Paul Getty Museum Journal: Volume 15, 1987, nr. 29 (als Meester van Morgan 366)
 • Kren 2007, p.xxiii, 97, ill (als Meester van Jean Charpentier)

New York, Pierpont Morgan Library

MS M 366 getijdenboek, gemaakt voor Jouvenel des Ursins, Tours, ca 1470-1490 verluchting door Meester van Morgan 366 en Meester van Jean Charpentier

literatuur:

 • Plummer 1982, nr. 59

New York, Public Library

Ms 150 getijdenboek, Tours, ca 1475 verluchting door Meester van Morgan 366

literatuur:

 • De Ricci 1935-1940, II, nr. 4
 • Plummer 1982, nr. 60
 • New York 2005-2006, nr. 59

Rotthalmünster, Antiquariat Heribert Tenschert

Katalog XX Illumination und Illustration (1987), nr. 18 getijdenboek, Noord-Frankrijk (Auxerre?), ca 1480-1490

literatuur:

 • Tenschert 1987, nr. 18

Literatuur

 1. De Ricci 1935-1940, II, nr. 4
 2. Plummer 1982, nrs. 59, 60
 3. Tenschert 1987, nr. 18
 4. The J. Paul Getty Museum Journal: Volume 15, 1987, nr. 29
 5. Avril & Reynaud 1993, nrs. 158, 159
 6. Christie’s 29 juni 1994, nr. 38
 7. New York 2005-2006, nr. 59, p. 270-272
 8. Kren 2007, p. xxiii, 97, ill