Cambridge, Trinity College, Grylls 2.145 (detail) door de Meester van de Pico Plinius

Meester van de Pico Plinius

Master of the Pico Pliny | Maître du Pline de Pic de la Mirandole

Italiaans boekverluchter en ontwerper van houtsnedes, werkzaam in Venetië tussen 1469 en 1494. De Meester van de Pico Plinius ontleent zijn naam aan de door hem verzorgde verluchting van een uit 1481 daterend exemplaar van een Plinius manuscript, thans bewaard te Venetië, Biblioteca Marciana, Lat. VI, 425, welk handschrift werd vervaardigd in opdracht van de in 1494 in Florence overleden humanist Giovanni Pico della Mirandola.

Venetië, Biblioteca Nazionale Marciana – ms. Lat. VI. 245 (2976), f. 3r

Deze opdrachtgever bezat nog minimaal twee boeken verlucht door onze meester, te weten een Plutarchus, thans bewaard in Berlijn en een Macrobius, thans bewaard in Cambridge. De Meester van de Pico Plinius voorzag een aantal incunabelen van titelpagina’s of frontispices van zijn hand, waaronder een voor Peter Ugelheimer vervaardigd exemplaar van Petrus de Abano’s Expositio problematum Aristoteles cum textu, gedrukt in Venetië door Johannes Herbort de Seligenstadt in 1482.

Dit incunabel (samen met een tweetal andere vormende een te Den Haag, Koninklijke Bibliotheek, inc. 169 D 1, 2 en 3 bewaard gebleven ensemble) opent met een prachtige dubbelpagina verluchting, waarvan de miniatuur links (f. 1v) van de hand van de Meester van de Pico Plinius is terwijl de miniatuur rechts wordt toegeschreven aan Girolamo da Cremona.

De Meester van de Pico Plinius was eveneens actief als ontwerper van houtsnedes, zo bijv. van de houtsneden in een gedrukt exemplaar van Dante’s Divinia Commedia, thans bewaard te New York, Pierpont Morgan Library, PML 15417 (Zie London-New York 1994-1995, nr. 103). De ontwerper van deze houtsneden werd in de oudere literatuur aangeduid als de “Popular Designer” en blijkt dus thans identificeerbaar met de Meester van de Pico Plinius.

Catalogus

Berlijn, Staatliche Museen zu Berlin, Preussischer Kulturbesitz, Kupferstichkabinett

Ms 78 D 16 Plutarchus, Vitae virorum illustrium, verlucht in Venetië ca 1478 door de Meester van de Pico Plinius, gedrukt in Venetië, 2 januari 1478 door Nicolaus Jenson 

literatuur:

 • Wescher 1931, p. 111-113
 • Armstrong 1991, p. 19, 33
 • London-New York 1994-1995, nr. 102

Cambridge, Trinity College Library

VI.18.52 Macrobius, In somnium scipionis, verlucht in Venetië, ca 1472 door de Meester van de Pico Plinius, gedrukt in Venetië, 1472, door Nicolaus Jenson

Cambridge, Trinity College Library, VI.18.52

literatuur:

 • Armstrong 1990 (2), p. 37
 • London-New York 1994-1995, p. 206
 • Cambridge 2005, nr. 173

Grylls 2.145 Biblia latina, Venetie: Franciscus Renner de Heilbronn and Nicolaus de Frankfordia, 1476 verlucht door Meester van de Pico Plinius

Cambridge, Trinity College, Grylls 2.145 door de Meester van de Pico Plinius

Grylls 3.444 St Jerome, Epistolae, Ferrara: Laurentius de Rubeis de Valentia, 12 October 1497 ontwerp van de houtsnedes Venetie, ca 1477 door de Meester van de Pico Plinius

Cambridge, Trinity College Library,, Grylls 3.444, fols K3v–K4r


Den Haag, Koninklijke Bibliotheek

Inc. 169 D 2 Pietro d’Abano, Expositio problematum Aristoteles cum textu, verlucht in Venetië ca 1482 door Girolamo da Cremona (f. 2r) en de Meester van de Pico Plinius (f. 1v), gedrukt in Venetië in 1482 door Johannes Herbort de Seligenstadt

Den Haag, Koninklijke Bibliotheek, Inc. 169 D 2, f. Iv

literatuur:

 • Den Haag 1980, nr. 60
 • Van Thienen 1983, nr. 3604
 • London-New York 1994-1995, nr. 99
 • Padua 1999, nr. 150

Ferrara, Biblioteca Comunale Ariostea

Ms CI I 306 Vita Beati Joannis a Tauxignano, episcopi Ferrariae, verlucht in Venetië, ca 1501-1505 door de Meester van de Pico Plinius

literatuur:

 • Ferrara 1998, nr. 75

New York, Pierpont Morgan Library

PML 16365 (incunabel) Paus Gregorius I, Moralia in Job, verlucht in Venetië, gedrukt in Rome, 5 september 1475 vervaardigd in opdracht van Giovanni Pico della Mirandola

Venetië, Biblioteca Marciana

Ms Lat. VI, 425 Plinius, Historia naturalis, verlucht in Venetië, ca 1481 door de Meester van de Pico Plinius

literatuur:

 • London-New York 1994-1995, p. 41 afb. 28, p. 206

Wenen, Osterreichische Nationalbibliothek

Cod 1591 Johannes de Deo (?), Columba, Tractatus asceticus, verlucht in Venetië ca 1475 door de Meester van de Putti (o.a. f. 1 Boek 1, f. 84 Boek 3), Meester van de Pico Plinius (o.a. f 43 Boek 3, f 16v Boek 2) en de Meester van Douce (f. III Boek 1)

literatuur:

 • Hermann 1931, nr. 138, p. 190-200
 • De Marinis 1960, II , nr. 1679
 • Mariani Canova 1969, p. 36-7, 14
 • Alexander 1977, nrs. 15-16
 • Armstrong 1981, p. 18-19, 75, 118-9
 • London-New York 1994-1995, nr. 70

Literatuur

 1. Hermann 1931, nr. 138, p. 190-200
 2. Wescher 1931, p. 111-113
 3. De Marinis 1960, II, nr. 1679
 4. Mariani Canova 1969, p. 36-37, 149
 5. Alexander 1977, nrs. 15-16
 6. Den Haag 1980, nr. 60
 7. Armstrong 1981
 8. Van Thienen 1983, nr. 3604
 9. Armstrong 1990 (2)
 10. Armstrong 1991, p. 19, 33
 11. London-New York 1994-1995, nrs. 70, 99, 102, 103
 12. Ferrara 1998, nr. 75
 13. Padua 1999, nr. 150
 14. Cambridge 2005, nr. 173