Uden, Museum voor Religieuze Kunst, Ms bm 400 getijdenboek van Peter Danielssoen

Meester van Peter Danielssoen

Noord-Nederlands boekverluchter, werkzaam rond 1455. Ontleent zijn naam aan de verluchting van het getijdenboek geschreven in 1457 door de monnik Peter Danielssoen in het klooster Mariënwater, net buiten ’s-Hertogenbosch. Hij verluchtte eveneens een Spiegel van den Leven ons Heren en meerdere andere getijdenboeken.

De enigszins provinciale stijl van deze meester verraadt een interessante mix van diverse invloeden. Met name de hoofden zijn nauw verwant aan die van de Meesters van Otto Moerdrecht.

Daarnaast zijn er paralellen met het werk van de Vlaamse verluchters de Meesters van de Gouden Ranken en de Meester van Guillebert de Mets.

De meester van Peter Danielssoen is dan ook waarschijnlijk opgeleid in de Noordelijke Nederlanden, doch werkzaam zowel daar als in Vlaanderen.

Het belang van deze meester ligt niet zozeer in zijn kunstzinnige vaardigheden, die nogal beperkt zijn, maar veeleer in zijn gebruik van een groot aantal oudere modellen, afkomstig uit het Noorden en het Zuiden. Daarnaast is ook wel degelijk sprake van een iconografische vernieuwing.

Zo komen in het getijdenboek van Peter Danielssoen sommige miniaturen voor die gelijktijdig twee scènes bevatten, zoals Christus verschijnt aan Maria Magdalena en Maaltijd te Emmaus, hetgeen hoogst ongebruikelijk was.

Marrow in Beuken & Marrow 1979, p. 83 e.v. schrijft de verluchting van in totaal 8 handschriften aan onze meester toe. Het handschrift in Uden kan daaraan nog worden toegevoegd.

Catalogus

Chicago, Art Institute

Inv no 15.534 getijdenboek, Vlaanderen, ca 1450-1460

literatuur

 • De Ricci 1935-1940, I, p. 514
 • Beuken & Marrow 1979, p. 83
 • Utrecht/New York 1989, p. 87

Donau-Eschingen, Fürstlich Fürstenbergische Hofbibliothek

Ms 332 getijdenboek, Vlaanderen, ca 1450-1460

literatuur

 • Barack 1865, p. 254
 • Beuken & Marrow 1979, p. 83
 • Utrecht/New York 1989, p. 87

Londen, British Library

Ms Harley 2921 getijdenboek, Vlaanderen, ca 1450-1460

literatuur

 • Beuken & Marrow 1979, p. 83-4
 • Van Bergen 2007, p. 391

New York, the Pierpont Morgan Library

Ms M 868 Spiegel van den Leven ons Heren, Vlaanderen, ca 1455

literatuur

 • New York 1974, nr. 43
 • Beuken & Marrow 1979
 • Utrecht/New York 1989, nr. 27

Oxford, Bodleian Library

Ms Ashmole 1291 getijdenboek, Vlaanderen, ca 1450-1460

literatuur

 • Beuken & Marrow 1979, p. 84

Ms Rawlings lit e 10 getijdenboek, Vlaanderen, ca 1450-1460

literatuur

 • Pächt & Alexander 1966 (I), nr. 209
 • Beuken & Marrow 1979, p. 84

Parijs, Bibliothèque Nationale

Ms lat 14829 getijdenboek, Vlaanderen, ca 1450-1460

literatuur

 • Leroquais 1927, II, p. 164-6
 • Beuken & Marrow 1979, p. 85

Uden, Museum voor Religieuze Kunst

Ms bm 400 getijdenboek van Peter Danielssoen, ’s Hertogenbosch, 1457

literatuur

 • Biemans 1984, nr. 222
 • Uden 1986, nr. 25
 • Utrecht/New York 1989, nr. 26
 • Koldeweij 1990, p. 22

Vaticaanstad, Biblioteca Apostolica Vaticana

Ms ross 61 getijdenboek, Vlaanderen, ca 1450-1460

literatuur

 • Tietze 1911, p. 38-9, nr. 62, fig. 46
 • Salmon 1971, nr. 515
 • Beuken & Marrow 1979, p. 85
 • Utrecht/New York 1989, p. 87

Literatuur

 1. Barack 1865, p. 254
 2. Tietze 1911, p. 38-9, nr. 62, fig. 46
 3. Leroquais 1927, II, p. 164-166
 4. De Ricci 1935-1940, I, p. 514
 5. Pächt & Alexander 1966 (I), nr. 209
 6. Salmon 1971, p. 165, nr. 515
 7. New York 1974, nr. 43
 8. Beuken & Marrow 1979
 9. Biemans 1984, nr. 222
 10. Uden 1986, nr. 25
 11. Utrecht/New York 1989, nrs. 26, 27, p. 87
 12. Koldeweij 1990, p. 22
 13. Van Bergen 2007, p. 391