New York, Pierpont Morgan Library, Ms M 672, f. 58r: de moord op de heilige Thomas Becket in de kathedraal van Canterbury

Meester van de Sapience

Master of the Sapience | Maître de Sapience

Vlaams boekverluchter die in waarschijnlijk Brugge actief was omstreeks 1460-1470, in de voetsporen van Willem Vrelant en Loyset Liédet. Hij ontleent zijn naam aan een tweetal door hem verluchte Sapience handschriften, thans bewaard in München en Parijs. Ook de hier afgebeelde marteldood van Thomas Becket wordt aan deze verluchter toegeschreven.  Het gaat waarschijnlijk om een zelfstandig werkend ambachtsman, die op verzoek zijn medewerking verleende aan producties waarvoor meerdere kunstenaars nodig waren.

De Meester van de Sapience werd door Winkler 1925 aangeduid als “der Münchener Schuler Vrelants”.

Catalogus

München, Bayerische Staatsbibliothek

Cod gall 28 Doctrine du discipline de sapience

literatuur:

 • Winkler 1925, p. 186
 • Leuven 2002, p. 309

New York, Pierpont Morgan Library

Ms M 672-675 Jacobus de Voragine, Legenda aurea (Légende dorée in de Franse vertaling van Jean de Vignay), Brugge, ca 1460-1470 (het 5e handschrift waarover deze oorspronkelijk 3-delige reeks is verdeeld wordt bewaard in  Macon, Bibliothèque municipale ms 3), verluchting van ms M 672  door Willem Vrelant en de Meester van de Sapience en anderen?

literatuur:

 • Bousmanne 1997, p. 281-3
 • Leuven 2002, nr. 83

Parijs, Bibliothèque Nationale

Ms fr 191 Brunetto Latini, Trésor de sapience

literatuur:

 • Winkler 1925, p. 191
 • Brugge 1992, p. 137
 • Leuven 2002, p. 309

Literatuur

 1. Winkler 1925, p. 74, 186, 191
 2. Caswell 1985
 3. Brugge 1992, p. 137
 4. Caswell 1993
 5. Bousmanne 1997, p. 58-61, 281-283
 6. Leuven 2002, nr. 83, p. 309