Dublin, Sir Alfred Chester Beatty Library, Ms W 94, f. 21r: St. Lukas (detail)

Meester van Walters 219

Frans boekverluchter, werkzaam rond 1410-1420 in de Franse provincie, waarschijnlijk in Besancon. Ontleent zijn naam aan een door hem verlucht handschrift dat thans onder de signatuur 219 wordt bewaard in de Walters Art Gallery. De randversiering en het plaatsen van profeten in initialen, zoals gebeurd is in dit handschrift, wijzen op invloeden uit Lombardije (Italië). Wellicht is sprake van een verluchter die zijn opleiding genoot in Italië, alvorens zich te vestigen in Frankrijk.

Catalogus

Baltimore, Walters Art Gallery

Ms W 219 getijdenboek, ca. 1418 verluchting door de Meester van Walters 219 en 4 miniaturen door de Meester van het Breviarium van Jean sans Peur

literatuur:

  • Meiss 1974, p. 305-6
  • Wieck 1988 (2001), cat. nr. 32
  • Randall 1989, nr. 100

Dublin, Sir Alfred Chester Beatty Library

Ms W 94 Hamilton Field getijdenboek, Chalons-sur-Champagne, ca 1412-1430

Dublin, Sir Alfred Chester Beatty Library, Ms W 94, f. 211r

New York, privé-collectie

Los blad uit een getijdenboek met Maria en het Kind in een hortus conclusus, Parijs ca 1412 miniatuur door Meester van Egerton en werkplaats, rand door Meester van Walters 219

literatuur:

  • Parijs 2004, nr. 140

Wenen, Osterreichische Nationalbibliothek

Ms ser n 2613 getijdenboek, Besancon, ca 1410-1420 verluchting door Meester van het Breviarium van Jean sans Peur (f. 14); overige verluchting door de werkplaatsen van de Meester van Walters 219 en de Meester van Troyes

literatuur:

  • Meiss 1974, p. 376

Literatuur

  1. Meiss 1974, p. 305-6, 376, 412-3
  2. Wieck 1988 (2001), cat. nr. 32
  3. Randall 1989, nr. 100
  4. Parijs 2004, nr. 140