Londen, British Library, Ms. Egerton 1070, f. 29v: visitatie (detail)

Meester van Egerton 1070

Frans boekverluchter, werkzaam in het 1e kwart van de 15e eeuw te Parijs. Ontleent zijn naam aan een in de British Library onder signatuur Ms Egerton 1070 bewaard gebleven getijdenboek. Werkte veel samen met de werkplaats van de Meester van Boucicaut, en ook met de Meester van de Brusselse Initialen. Verluchtte (direct na) 1409 op verzoek van Christine de Pisan drie copieën van haar in dat jaar voltooide werk Sept psaumes de pénitence met een titelblad. Een van de stijlkenmerken van deze meester is het gebruik van gestippeld blauw op zilver. Zijn belangrijkste werk, het reeds genoemde getijdenboek Egerton 1070, verraadt zijn bekendheid met het werk van de Gebroeders van Limburg (Herman, Paul en Johan van Limburg).

Londen, British Library, Ms. Royal 19 D III Guiart des Moulins, Bible historiale, f. 3r: God de Schepper (detail)

Catalogus

Brussel, Koninklijke Bibliotheek

Ms 10987 Christine de Pisan, Sept psaumes de pénitence, Parijs (kort na) 1409

Cleveland, Museum of Art

Ms. 64.40 Getijdenboek van Karel de Edele, ca 1405, verluchting door de Meester van de Brusselse Initialen, Meester van Egerton 1070: 5 miniaturen uit de passie, en een volgeling van de Meester van de Cleres femmes: p. 287, 355

literatuur:

 • Meiss 1974, p. 375, 377
 • Thomas 1979, nr. 6
 • Sterling 1987, nr. 40

Florence, Collectie Prins Tomasso Corsini

Corsini getijdenboek, ca 1415 of later, Meester van Boucicaut en werkplaats, Meester van Egerton 1070 en werkplaats

literatuur:

 • Meiss 1968, p. 86

Keulen, Renate König Collectie

Ms nr. 5 Durrieu-Getijdenboek, Parijs, ca 1415-1420 verluchting door Meester van Mazarine: f. 85r koning David, 103r Kruisiging, 110v Pinksteren; omgeving Meester van Bedford: f. 29r annunciatie; 117r doodsbed; omgeving Meester van Egerton: f. 20r Engelpièta, 180r Sebastiaan, 181v Christoffel

literatuur:

 • Parijs 1955, nr. 207 daar als Meester van Boucicaut
 • Meiss 1967, p. 341 daar als Pseudo-Jacquemart, Meester van Boucicaut en werkplaats Meester van Egerton
 • Keulen 2001 (1), nr. 5

Londen, British Library

Ms add 30899 fragment van een getijdenboek (6 fols), Parijs, ca 1410 verluchting door Meester van Bedford: f. 1, 4; werkplaats van de Meester van Egerton 1070: f. 2, 3, 5, 6 lit: Meiss 1974, p. 366, 385-6

Ms add 32454 getijdenboek, Parijs, ca 1415 verluchting door Meester van Josephus en werkplaats: f. 8, 41, 46, 59; werkplaats van de Meester van Egerton: f. 2-7v; werkplaats van de Pseudo-Jacquemart: f. 9, 9v, 10v, 11, 14v, 22, 32; Meester in de stijl van Bedford: f. 29, 35, 38; anoniem kunstenaar: f. 12 lit: Meiss 1974, p. 325, 386

Ms cotton nero E.II Grandes chroniques de France, ca 1415 Meester van Boucicaut en werkplaats, werkplaats van de Meester van Egerton 1070 lit: Meiss 1968, p. 92-95

Ms Egerton 1070 getijdenboek van René d’Anjou, Parijs, ca 1405-1410, verluchting door Meester van Egerton 1070 en werkplaats: f. 6v-45, 54v-90v, 95-96v, 98-103v, 105-109v; de Meester van Mazarine: f. 91-94v, 111-134v, 140; een volgeling van de Meester van het Parement de Narbonne: f. 97, 97v; een volgeling van Jacquemart de Hesdin: f. 104, 104v; later ca 1435-1445 in de Provence aangevuld met 5 miniaturen door Barthélemy van Eyck, zie ook aldaar

literatuur:

 • Dijon 1962, nr. 69
 • Meiss 1968, p. 95
 • Harthan 1977, p. 89-92
 • Avril & Reynaud 1993, nr. 122
 • Backhouse 1997, nr. 134
 • Parijs 2004, nr. 165
 • Angers 2009-2010, nr. 2
 • Londen 2011, nr. 144

Ms Harley 2897 brevier van Jan zonder Vrees (zomerdeel, winterdeel is Londen, British Library, ms add 35311), Parijs, ca 1413-1419 verluchting door Meester van het Breviarium van Jean sans Peur en werkplaats: f. 188v, 282, 282v, 283v, 284, 285, 285v, 288v, 290, 302, 303v, 315, 321v, 323, 326, 328v, 333, 336, 338, 338v, 339v, 340v, 347v, 350v, 351v, 353, 379, 381v, 399v, 406, 421, 422v, 426, 426v, 435; de Meester van Egerton 1070: f. 159, 249, 252v, 254v, 258, 385; artiest uit de omgeving van de Meester van de Nederige Madonna’s: f. 156, 157v, 158v, 160, 161, 164v, 170, 179v, 182, 184, 186v, 211v, 220, 225v, 228, 229v, 349, 358, 366v, 380, 390v, 394v, 396, 401, 404v, 407v, 440v, 444v, 447v, 449v; toegevoegd psalterdeel ca 14201440 door Meester van Guillebert de Mets: f. 23v, 33v, 42v, 50v, 62, 72v, 84

literatuur:

 • Winkler 1925 (1978), p. 177-8
 • Meiss 1970
 • Meiss 1974, I, 66, 169, 232-33, 234-37, 276, esp. 325-28, 393, 419, 471 n. 661, II, figs. 610, 618, 619, 621, 622, 893
 • Marten 2002, p. 931
 • Parijs 2004 (5), nr. 50
 • Nijmegen 2005, nr. 115
 • Clark 2008

Ms Royal 19 D III Guiart des Moulins, Bible historiale, vol 1 en 2, Clairefontaine en Parijs, 1411 verluchting door Meester van Vergilius, werkplaats van de Meester van Egerton 1070, Meester van Boucicaut e.a.

literatuur:

 • Meiss 1968, p. 96-99
 • Meiss 1974, p. 386, 410
 • Backhouse 1997, nr. 129
 • Londen 2011, nrs 24 (vol. 1) en 74 (vol. 2)

Londen, Victoria and Albert Museum

Ms Reid 4 (A.L. 1646-1902), Parijs, ca 1415, verluchting door Meester van Egerton of werkplaats: f. 16: evangelist Mattheus en werkplaats van Meester van Boucicaut: overige 9 miniaturen lit: Harthan 1983, nrs. 12, 13||Voor verdere literatuur zie onder Meester van Boucicaut

Londen, Sotheby’s

Catalogus 20 juni 1989, lot 57 getijdenboek, Parijs ca 1420-1430, mogelijk door volgeling van de Meester van Egerton lit: Sotheby’s 20 juni 1989, lot 57

Catalogus 3 december 2002 Lot 11 getijdenboek, Parijs, ca 1410, verluchting door Meester van Egerton 1070: f. 34v visitatie, f. 52r aankondiging aan de herders, f. 64r vlucht naar Egypte, f. 95v begrafenisscène; Meester van de Harvard Hannibal; Meester van de Cité des Dames; toevoegingen Parijs, ca 1500 verluchting door Meester van Philippe de Gueldre lit: König 1993, nr. 11||Sotheby’s 3 december 2002, lot 11

Malibu, J. Paul Getty Museum

Ms Ludwig IX 5 getijdenboek, Parijs, ca 1410 volgeling van de Meester van Boucicaut, volgeling van de Meester van Egerton 1070 lit: Euw & Plotzek 1982, nr. IX 5, p. 92-102

Malibu, J. Paul Getty Museum, Ms Ludwig IX 5, f. 64v: aankondiging aan de herders (detail)

New York, privé-collectie
Los blad uit een getijdenboek met Maria en het Kind in een hortus conclusus, Parijs ca 1412, miniatuur door Meester van Egerton 1070 en werkplaats, rand door Meester van Walters 219 lit: Parijs 2004, nr. 140||Nijmegen 2005, nr. 85

Orange (Texas), Verzameling Stark

Getijdenboek, Parijs, ca 1410-1415, verluchting door Meester van Bedford Trend: f. 13-29, 66-86v, 100, 115, 184v; werkplaats van de Meester van Egerton 1070: f. 94; volgeling van de Meester van Boucicaut: f. 54, 123, 130, 179 lit: Meiss 1968, p. 105||Meiss 1974, p. 366, 386

Oxford, Bodleian Library
Ms Canon liturg 75 getijdenboek, ca 1410, werkplaats van de Meester van Boucicaut, werkplaats van de Meester van Egerton 1070, volgeling van de Meester van de Mariakroning lit: Meiss 1968, p. 105, 106

Parijs, Bibliothèque de l’Arsenal

Ms 650 getijdenboek, Paris, ca 1400-1425 verluchting door Meester van Egerton 1070 en volgeling van Meester van Boucicaut

Parijs, Bibliothèque Nationale

Ms fr 9 Guiart des Moulins, Bible historiale (deel 1), Parijs, ca 1412, verluchting door Meester van Guise alias Meester van Guy de Laval: f. 35v-49v, 119v-159v, 188v-225v, 237-249, 275-278, 288-306; werkplaats Meester van Bedford: f 283; werkplaats Meester van Egerton 1070: f 19-25v; werkplaats van de Meester van de Cité des Dames: f 1-16v, 28v-32v, 63-113, 168v-184v, 229, 232, 253v-273v lit: Parijs 1955, nr. 204||Meiss 1974, p. 365, 380, 386, 389-390

Ms fr 10 Guiart des Moulins, Bible historiale (deel 2), Parijs, ca 1412, verluchting door Meester van Guise alias Meester van Guy de Laval: f. 410-412v, 585v-598v; werkplaats Meester van Egerton 1070: f 334-387; werkplaats van de Meester van de Cité des Dames: f 416-572; werkplaats van de Meester van Boucicaut : f. 318 en f. 330v lit: Parijs 1955, nr. 204|| Meiss 1968, p. 114-5||Meiss 1974, p. 380, 386, 389-390

Ms fr 616 Gaston Phebus, Livre de la chasse verluchting door Meester van de Adelphoe: o.a f. 13, 50, 54; Meester van Bedford: alleen f. 122: Gaston Phébus in gebed voor God de Vader; Meester van de Epitre d’Othea; Meester van Egerton 1070: o.a. f 26v lit: Meiss 1974, p. 337||Thomas 1979, nr. 22||Sterling 1987, nr. 44||Parijs 2004, nr. 139||Voor verdere literatuur zie onder: Meester van Bedford

Ms fr 2810 Marco Polo, Le Livre des merveilles; Odoric de Pordenone, Itinerarium de mirabilibus orientalium Tartarorum, traduit en français par Jean le Long; Guillaume de Boldensele, Liber de quibusdam ultramarinis partibus et praecipue de Terra sancta, traduit en français par Jean Le Long et Lettres adressées au pape et réponse de Benoît XII, traduit en français par Jean Le Long; De l’estat et du gouvernement du grant Kaan de Cathay, empereur des Tartares, traduit en français par Jean Le Long; Jean de Mandeville, Voyages; Hayton, Fleur des estoires de la terre d’Orient; Riccoldo da Monte di Croce, Liber peregrinationis, traduit en français par Jean Le Long, Parijs, ca 1410-1413 verluchting door Meester van Mazarine en medewerkers: 38 of 39 miniaturen van het Livre des Merveilles: f. 1, 2, 2v, 3, 3v, 4, 4v, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10v, 11v, 12, 12v, 13v, 14v, 15v, 16v, 18, 18v, 20v, 21v, 23, 80, 82, 83, 84, 85, 86v, 87, 88, 89v, 91, 92?, 93v, 95v; 13 of 14 miniaturen van het l’Itinerarium d’Odoric de Pordenone: f. 97, 104, 105, 105v, 106, 106v, 107, 108, 108v?, 109v, 110v, 113, 114,115); 11 miniaturen van het Liber de quibusdam ultramarinis partibus: f. 116, 117, 118v, 119v, 122, 124, 125, 126, 128, 129v, 131v; de 4 miniaturen van de correspondance avec Benoît XII: f. 132v, 133, 134, 134v, de 4 miniaturen van het Livre de l’estat du grand kaan, f. 136v, 137v, 139, 139v; 49 miniaturen van de Voyages de Jean de Mandeville: f. 141, 151, 153, 153v, 154, 157v, 159, 161v, 163, 164, 165v, 167, 170, 173, 174, 177, 178, 178v, 179v, 181, 198, 199v, 200v, 201, 201v, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 208v, 209v, 210v, 211v, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 219v, 220, 221, 222, 223, 224; 3 miniaturen van de Fleur des estoires d’Orient de Hayton: f. 226, 233, 233v; 2 miniaturen van de Liber peregrinationis: f. 268, 275; Meester van Boucicaut: mogelijk 2 miniaturen: f. 92 en 108v; Meester van de Cité des Dames: 6 miniaturen: f. 168, 168v, 171, 171v, 175v en 180v; Meester van Egerton en een artiest van de Bedford Trend: 63 miniaturen, waarvan 44 in de voyage de Marco Polo: f. 17, 19v, 22v, 24, 25v, 26, 27, 28, 29v, 30v, 31v, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46v, 47v, 49, 50, 51, 52v, 54, 55v, 58, 59, 59v, 61, 62v, 64, 67, 69, 71, 72, 73v, 74v, 76v, 78; 19 miniaturen in het livre de Jean de Mandeville: f. 142v, 144, 146, 147, 182, 183v, 184, 185, 186, 186v, 188, 188v, 190v, 191, 192, 193, 194v, 195v, 197; een eerste secundaire verluchter is verantwoordelijk voor f. 98v, 102, 103, 227, 228, 228v, 229v, 230, 231, 232, 234, 234v, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 276, 277v, 278v, 280, 281, 282, 283, 284, 286v, 287, 290v, 291, 291v, 292, 293v, 294v, 296v, 299; een tweede secundaire verluchter is verantwoordelijk voor f. 242v, 243, 244, 245, 245v, 246v, 247v, 248v, 249, 250v, 251v, 253, 254v, 255, 256, 257, 258, 258v, 260, 261, 262, 263, 265, 266; een derde secundaire verluchter is verantwoordelijk voor f. 269, 270, 270v, 271, 272, 274, 274v; de miniatuur op f. 42v tot slot is van de hand van Évrard d’Espinques

literatuur:

 • zie onder Meester van Boucicaut

Parijs, Bibliothèque Nationale, Ms fr 2810, f. 190v – 191r

Nouv acq fr 4792 Christine de Pisan, Sept psaumes de pénitence, Parijs (kort na) 1409

Parijs, Libraire Coulet et Faure

Christine de Pisan, Sept psaumes de pénitence, Parijs (kort na) 1409

Rotthalmünster, Antiquariat Heribert Tenschert

Katalog XX Illumination und Illustration (1987), nr. 3 getijdenboek, Parijs, ca 1400-1420 lit: Tenschert 1987, nr. 3

Londen, British Library, Ms. Egerton 1070
f 15v: annunciatie, f. 24v: geboorte, f. 32v: aankondiging aan de herders

Literatuur

 1. Winkler 1925 (1978), p. 177-8
 2. Parijs 1955, nrs. 204, 207
 3. Dijon 1962, nr. 69
 4. Meiss 1967, p. 341
 5. Meiss 1968, p. 86, 87, 92-96, 96-99, 101, 105-106, 114-115
 6. Meiss 1970
 7. Meiss 1974, I, p. 325, 329-329, 337, 366, 375, 377, 380, 384-388, 389-390, 410; I, 66, 169, 232-33, 234-37, 276, esp. 325-28, 393, 419, 471 n. 661, II, figs. 610, 618, 619, 621, 622, 893
 8. Harthan 1977, p. 89-92
 9. Thomas 1979, nrs. 6, 22
 10. Euw & Plotzek 1982, nr. IX 5, p. 92-102
 11. Harthan 1983, nrs. 12, 13
 12. Sterling 1987, nrs. 40, 44
 13. Sotheby’s 20 juni 1989, lot 57
 14. Avril & Reynaud 1993, nr. 122
 15. König 1993, nr. 11
 16. Backhouse 1997, nrs. 129, 134
 17. Keulen 2001 (1), nr. 5
 18. Marten 2002, p. 931
 19. Sotheby’s 3 december 2002, lot 11
 20. Parijs 2004, nrs. 139, 140, 165
 21. Parijs 2004 (5), nr. 50
 22. Nijmegen 2005, nr. 85, 115
 23. Clark 2008
 24. Angers 2009-2010, nr. 2
 25. Londen 2011, nrs 24, 74, 144