Baltimore, Walters Art Gallery, Ms 281, f. 241r (detail)

Meester van Walters 281

Frans boekverluchter, werkzaam rond 1430-1435 in Noord-Frankrijk of Tournai. Uit het naamgevend handschrift komen ook verbindingen met Amiens naar voren. Ontleent zijn naam aan een door hem verlucht handschrift dat thans onder de signatuur 281 wordt bewaard in de Walters Art Gallery te Baltimore, welk handschrift de enige verluchtingen bevat die thans (Randall 1992) aan hem kunnen worden toegeschreven.

Het werk van de Meester van Walters 281 vertoont zowel Franse als Vlaamse invloeden, en onderging op vele punten de invloed van de Meester van Bedford, met wie de verluchting van het handschrift in de Walters Art Gallery vroeger (Meiss 1974) in verband werd gebracht.

Overigens bestaan er geen aanwijzingen voor een samenwerking tussen beide meesters en is de meest waarschijnlijke weg waarlangs een overdracht plaatsvond van de ontwerpen van de Meester van Bedford in het werk van de Meester van Walters 281 een overdracht via de Meester van Morgan 453.

Plummer 1982, nr. 12 acht het goed mogelijk dat deze Meester van Morgan 453 f. 31 met de Annunciatie in onderhavig handschrift schilderde, waarmee weer een link met Amiens gelegd zou zijn.

Baltimore, Walters Art Gallery, Ms 281, f. 17: Sint-Lucas schildert de Maagd

Catalogus

Baltimore, Walters Art Gallery

Ms W 262 getijdenboek, Amiens, 1430er door volgeling van Meester van Walters 281

literatuur:

 • Wieck 1988 (2001), nr. 36
 • Randall 1992, nr. 115

Ms W 281 getijdenboek, Noord-Frankrijk of België (Tournai), ca. 1430-1435 verluchting door de Meester van Walters 281 en mogelijk de Meester van Morgan 453: f. 31 annunciatie

Baltimore, Walters Art Gallery, Ms 281, f. 103r: Vlucht naar Egypte

literatuur:

 • De Ricci 1935-1940, I , p. 797, nr. 261
 • Baltimore 1949, nr. 99
 • Meiss 1974, p. 365-6 daar als: gerelateerd aan Meester van Bedford
 • Plummer 1982, nr. 12
 • Wieck 1988 (2001), cat. nr. 35
 • Randall 1992, nr. 112

Literatuur

 1. De Ricci 1935-1940, I, p. 797, nr. 261
 2. Baltimore 1949, nr. 99
 3. Meiss 1974, p. 365-6
 4. Plummer 1982, nr. 12
 5. Wieck 1988 (2001), cat. nrs. 35, 36
 6. Randall 1992, nrs. 112, 115
Baltimore, Walters Art Gallery, Ms 281, f. 232r