Meester van Morgan 453

Noord-Frans of Vlaams boekverluchter, werkzaam in de 1e  helft van de 15e eeuw. Ontleent zijn naam aan een getijdenboek dat thans onder de signatuur “Ms M 453” wordt be­waard in de Pierpont Morgan Library te New York. Werkte samen met de Meester van Boucicaut, voordat hij zelf een atelier opende in de jaren 1420-1430 te Parijs. Vervolgens verhuisde hij naar Amiens.

New York, Pierpont Morgan Library, Ms M 453, f. 133v: begrafenis

Catalogus

Cambridge (Mass), Harvard University, Houghton Library

Ms Typ 32 getijdenboek, Parijs, ca 1420 Meester van Morgan 453

literatuur:

 • Cambridge 1983, nr. 7

Grenoble, Bibliothèque municipale

Ms 1003 getijdenboek, Parijs, ca 1420-1425

literatuur:

 • Parijs 2004, nr. 230

New York, Pierpont Morgan Library

Ms M 453 getijdenboek, ca 1425-30 verluchting door Meester van Morgan 453 en een volge­ling van de Meester van Bedford literatuur: Plummer 1982, nr. 11||Wieck 1997, nrs. 37, 105

Ms M 1000 Strawberry getijdenboek, Parijs ca 1420 verluchting door de Meester van Boucicaut, Werkplaats van de Meester van Boucicaut, volgeling van de Meester van Boucicaut, Meester van Morgan 453 en Meester van Fastolf

literatuur:

 • Plummer 1982 nr. 1
 • Wieck 1997, nr. 66

Ms M 1004 getijdenboek van Charlotte van Savoyen, Parijs ca   1420-23 verluchting door Meester van Bedford,  volgeling  van Meester van Boucicaut, Meester van Guise, Meester van Morgan 453 en Meester van Spitz

literatuur:

 • Plummer 1982 nr. 2
 • Wieck 1997, nr. 56

New York, Pierpont Morgan Library, Ms. M 1000, f. 151v: St. Paulus doopt de bekeerlingen

Literatuur

 1. Plummer 1982, nrs. 1, 2, 11
 2. Cambridge 1983, nr. 7
 3. Clark 1988
 4. Wieck 1997, nrs. 37, 56, 66, 105
 5. Parijs 2004, nr. 230
 6. Clark 2016