Baltimore, Walters Art Gallery

Ms W 182 getijdenboek

Utrecht, ca 1470

Meester van het Wodhull-Harberton Getijdenboek