Cleveland, Cleveland Museum of Art, inv. 1963.256 Getijdenboek van Isabella van Castilië

Brugge en waarschijnlijk Gent, ca 1500-04

Meester van het Oudere Gebedenboek van Maximilaan I en werkplaats:

Gerard Horenbout / Meester van Jacobus IV van Schotland

Meester van de Gebedenboeken van omstreeks 1500