Den Haag, Koninklijke Bibliotheek
Ms SMC1
Trivulzio getijdenboek
Gent, Antwerpen en Valenciennes,
ca 1470-1475

Verlucht door

Lieven van Lathem, Simon Marmion en de
Weense Meester van Maria van Bourgondië