Malibu, J. Paul Getty Museum, Ms 37, f. 90r: geseling door Weense Meester van Maria van Bourgondië (detail, onderrand)

Register Handschriften | Bewaarplaatsen “M”