New York, Pierpont Morgan Library

Ms M 493 Zwarte Gebedenboek

Brugge, ca 1475, verluchting door Willem Vrelant