New York, Pierpont Morgan Library

Ms M 399 Da Costa getijdenboek

Brugge, ca 1515, verluchting door Simon Bening