Malibu, J. Paul Getty Museum, Ms. Ludwig IX 19, f. f. 7v: Scenes from the Creation (detail) door Simon Bening

Literatuur “V”

Direct link to:

Van der Vlist 2011 (E. van der Vlist, Schitterende schatten. Verluchte handschriften in de Koninklijke Bibliotheek, Amersfoort/Brugge, 2011 (Miniaturen reeks: 46)

Vailati Schoenburg Waldenburg 1990

idem, L’Antifonario H.1.7 e le miniature di Cracovia, in: Lecceto e gli eremi agostiniani in terra di Siena, p. 337-53, 441-48, Siena 1990 (*)

Valagussa 1991

G. Valagussa, “Alcune novita per il miniatore di Giovanni da Gaibana”, in: Paragone Arte 29 (1991), p. 3-22 (*)

Van Anrooij 1990

W. van Anrooij, Spiegel van ridderschap: Heraut Gelre en zijn ereredes, Amsterdam, 1990 (*)

Van Anrooij 1991

W. van Anrooij, “The Gelre Wapenboek and Its Most Important Miniatures”, in Masters and Miniatures: Proceedings of the Congress on Medieval Manuscript Illumination in the Nothern Netherlands (Utrecht, 10-13 December 1989), ed. by Koert van der Horst and Johann-Christian Klamt, Doornspijk: Davaco, 1991, pp. 295-302

Van Asperen 2009

Hanneke van Asperen, Pelgrimstekens op perkament. Originele en nageschilderde bedevaartssouvenirs in religieuze boeken (ca 1450-ca 1530), Nijmegen, 2009 (Nijmeegse kunsthistorische studies: 16) (*)

Van Bergen 2005

Saskia van Bergen, “The Production of Flemish Books of Hours for the English Market: Standardization and Workshop Practices”, in: Manuscripts in transition. Recycling manuscripts, texts and images. Proceedings of the International Congress held in Brussels (5-9 November 2002), uitgegeven door Jan van der Stock. Uitgeverij Peeters, Parijs-Leuven-Dudley, Ma, 2005. Corpus of illuminated manuscripts: 15 / Low Countries series: 10), p. 271-284

Van Bergen 2007

Wilhelmina (Saskia) van Bergen,De Meesters van Otto van Moerdrecht: een onderzoek naar de stijl en iconografie van een groep miniaturisten, in relatie tot de productie van getijdenboeken in Brugge rond 1430, unpublished doctoral thesis, Universiteit van Amsterdam 2007

Van Bergen 2009

Saskia van Bergen, “Boeken voor de anonieme markt’ / `Books for the anonymous market”, in: Beeldschone boeken. De Middeleeuwen in goud en inkt (2009), p. 80-97

Van Buren 1975

Anne Hagopian van Buren, The Master of Mary of Burgundy and his colleagues: The State of Research and Questions of Method, in: Zeitschrift für Kunstgeschichte 38, 1975, p. 286-309) (*)

Van Buren 1991

Anne Hagopian van Buren, Jan van Eyck in the Hours of Turin and Milan, approached through Fashions in Dress, in: Masters and Miniatures 1991, p. 221-244

Van Buren 1999

Anne Hagopian van Buren, “Willem Vrelant: questions and issues”, in: Revue belge d’archéologie et d’histoire de l’art / Belgisch tijdschrift voor oudheidkunde en kunstgeschiedenis 68 (1999) p. 3-30 (*)

Van Buren 2002

Anne Hagopian van Buren, “Dreux Jehan and the Grandes Heures of Philip the Bold”, in: Als Ich Can: Liber Amicorum in Memory of Professor Maurits Smeyers, uitgegeven door Bert Cardon, Jan van der Stock & Dominique Vanwijnsberghe, Corpus of Illuminated Manuscripts 11-12, Low Country Series 8-9, Leuven, Peeters (2002), II, p. 1377-1414

Van Buren, Marrow & Pettenati 1996

Anne H. van Buren, James H. Marrow & Silvana Pettenati, Heures de Turin-Milan, Inv. No. 47 Museo Civico d’Arte Antica, Torino: Kommentar, Commentary, Commentaire. Lucerne, 1996 (*)

Van den Bergen-Pantens 2000

Christiane van den Bergen-Pantens, ed., Les Chroniques de Hainaut; ou Les Ambitions d’un prince bourguignon, Turnhout, 2000

Van den Gheyn 1901 (1)

J. van den Gheyn, Catalogues des manuscrits de la Bibliothèque Royale de Belgique, tome 1: Ecriture sainte en liturgie, Brussel, 1901

Van den Gheyn 1905 (5)

J. van den Gheyn, Catalogues des manuscrits de la Bibliothèque Royale de Belgique, tome 5: Histoire – Hagiographie, Brussel, 1905

Van den Gheyn 1907

J. van den Gheyn, Un manuscrit de l’imprimeur gantois Robert de Keyser a la Bibliothèque de l’Escurial, Gent, 1907 (*)

Van den Gheyn 1909

J. van den Gheyn, Le Bréviaire de Philippe le Bon, 1909 (*)

Van den Gheyn 1909 (9)

J. van den Gheyn, Catalogues des manuscrits de la Bibliothèque Royale de Belgique, tome 9: Histoire de Belgique (histoire particulière): Flandre, Hainaut, Liége, Limbourg, Luxembourg et Namur, Brussel, 1909

Van de Pasch 1949

A. van de Pasch, De drie Gradualia van S. Agatha, Diest, 1949 (*)

Van der Hoek 1989

Klaas van der Hoek, ”De Noord Hollandse verluchter Spierinck: Haarlem en/of Beverwijk, ca. 1485-1519”, in: Middel-eeuwse handschriftenkunde in de Nederlanden 1988: verslag van de Groningse Codicologendagen 28-29 april 1988, J.M.M. Hermans (uitgever), Grave, 1989, p. 163-182 (*)

Van der Hoek 1991

Klaas van der Hoek, ”The North Holland illuminator Spierinck. Some attributions reconsidered”, in: Masters and Miniatures, Proceedings of the Congress on Medieval Manuscript Illumination in the Northern Netherlands, Davaco, 1991, p. 275-286

Van der Hoek 2004

Klaas van der Hoek, ”Antonis Rogiersz. uten Broec. Een verluchter uit Utrecht, werkzaam in de Zuidelijke en de Noordelijke Nederlanden”, in: Oud Holland, Volume 117 (3), p. 119 – 136 (*)

Van der Horst 1989

Koert van der Horst, Illuminated and Decorated Medieval Manuscripts in the Universaty Library, Utrecht. An illustrated catalogue, Utrecht, 1989

Van der Horst 1989 (2)

K. van der Horst, ‘The long arm of coincidence: the missing initials of the Zwolle Bible’, in: Theatrum orbis librorum. Liber amicorum presented to Nico Israel on the occasion of his seventeenth birthday. T. Croiset van Uchelen, K. van der Horst & G. Schilder (eds.). Utrecht 1989, p. 193-223 (*).

Van der Horst 1996

Koert van der Horst, “The Utrecht Psalter: Picturing the Psalms of David”, in: The Utrecht Psalter in medieval art. Picturing the psalms of David, Utrecht, 1996, p. 22-84

Van der Horst & Engelbregt 1984

Koert van der Horst & J.H.A. Engelbregt, Utrecht Psalter. Vollständige Faksimile Ausgabe im Originalformat der Handschrift aus dem Besitz der Bibliothek der Rijksuniversiteit Utrecht (Codices selecti 75, 75), 2 vols, Graz, 1984 (*)

Van der Meer 1978

Frits van der Meer, Apocalypse, visioenen uit het boek der Openbaring in de kunst, Mercatorfonds, Antwerpen, 1978

Van der Meij 2004

W. van der Meij, BPH 42, een getijdenboek in de Bibliotheca Philosophica Hermetica, 2004

Van der Vlist 2011

E. van der Vlist, Schitterende schatten. Verluchte handschriften in de Koninklijke Bibliotheek, Amersfoort/Brugge, 2011 (Miniaturen reeks: 46)

Van der Vlist 2018

E. van der Vlist, “De verwerving van Zuid-Nederlandse handschriften in Nederland”, in: Zuid-Nederlandse miniatuurkunst, De mooiste verluchte handschriften in Nederlands bezit, Utrecht 2018 (tentoonstellingscatalogus), p. 10-19

Van Gelder 1972

J.G. van Gelder, “Der Teufel stiehlt das Tintenfass”, in: Kunsthistorische Forschungen Otto Pächt zu ehren, herausgegeben von Artur Rosenauer und Gerold Weber, Residenz Verlag, Salzburg, 1972

Van Heel 2007

J. van Heel, `From Venice and Naples to Paris, The Hague, London, Oxford, Berlin…. The Odyssey of the Manuscript Collection of Gerard and Johan Meerman’. In: Books on the move. Tracking copies through collections and the book trade. Ed. R. Myers, M. Harris & G. Mandelbrote. [New Castle/London] 2007, p. 87-111 (*)

Van Hoorebeeck 2007

Céline van Hoorebeeck,

Livres et lectures des fonctionnaires des ducs de Bourgogne (ca 1420-1520), 2 vols., doctoral dissertation, Facultés universitaires Notre-Dame de la Paix, Namur 2007 (*)

Van Leeuwen 1975

Cornelis Gerrit van Leeuwen, Denkbeelden van een vliesridder de « Instruction d’un jeune prince » van Guillebert van Lannoy, Amsterdam, 1975 (*)

Van Marle 1923-1938

Raimond van Marle, The development of the Italian Schools of Painting, 19 vols. Den Haag, Martinus Nijhoff, 1923-1938 (*m.u.v. dl. IX)

Van Miegroet 1989

Hans J. van Miegroet, Gerard David, Antwerpen, 1989 (*)

Van Moé 1931

E. van Moé, “Les Triomphes de Pétrarque d’après le manuscrit italien 545 de la Bibliothèque Nationale”, in: Les Trésors des bibliothèques de France XIII (1931), p. 3-15 (*)

Van Thienen 1983

G, van Thienen, Incunabula in Dutch Libraries. A Census of Fifteenth-century Printed Books in Dutch Public Collections, 2 vols., Nieuwkoop, 1983 (*)

Vanwijnsberghe 2001

Dominique Vanwijnsberghe, De Fin Or et d’Azur. Les commanditaires de livres et le métier de livres et le métier de l’enluminure a Tournai a la fin du Moyen Age (XIV-Xve siècles), Corpus of Illuminated Manuscripts 10, Leuven, 2001

Vanwijnsberghe 2001b

Dominique Vanwijnsberghe, « Le Maitre des Privileges de Gand et de Flandre », in : Revue Belge d’archeologie et d’histoire de l’art. Belgisch tijdschrift voor oudheidkunde en kunstgeschiedenis, 70 (2001), p. 183-190 (*)

Vanwijnsberghe 2006

Dominique Vanwijnsberghe, “Marketing Books for Burghers: Jean Markant’s Activity in Tournai, Lille and Bruges”, in: Elizabeth Morrison & Thomas Kren, Flemish Manuscript Painting in Context, Recent Research, The J. Paul Getty Museum, Los Angeles, 2006, p. 135-148

Vanwijnsberghe 2006a

Dominique Vanwijnsberghe, “Robert Campin et enluminure: trois miniatures attribuables a l’entourage direct du peintre tournaisien”, in: Tributes in honor of James H. Marrow. Studies in painting and manuscript illumination of the Late Middle Ages and Northern Renaissance. Ed. J.F. Hamburger and A.S. Korteweg. London/Turnhout 2006, p. 551-561

Vanwijnsberghe 2013

Dominique Vanwijnsberghe, “Ung bon ouvrier nommé Marquet Caussin”: peinture et enluminure en Hainaut avant Simon Marmion, Contributions à l’étude des Primitifs flamands, 12, Brussel, Institut royal du Patrimoine artistique, 2013 (*)

Vanwijnsberghe 2020

Dominique Vanwijnsberghe, “De Eyckiaanse miniaturen van het Turijns-Milanees Getijdenboek, in: Gent 2020, Van Eyck. Een optische revolutie. Tentoonstellingscatalogus, p. 296-315

Vanwijnsberghe & Avril 2002

D. Vanwijnsberghe & F. Avril, « Enguerrand Quarton, Pierre Villate and Provençal Illumination concerning an unpublished book of Hours in the Grand Séminaire in Namur, Belgium”, in: Revue de l’ Art 135 (1), p. 77-92, 2002 

Vanwijnsberghe & Verroken 2013

D. Vanwijnsberghe & E. Verroken, « Les Heures de Charles Le Clerc, une œuvre meconnue de la jeunesse de Jean le Tavernier, enlumineur de Philippe le Bon », in : Art de l’enluminure, december-februari 2013, nr. 43

Vanwijnsberghe & Verroken 2018

D. Vanwijnsberghe & E. Verroken, A l’Escu de France. Guillebert de Mets et la peinture de livres à Gand à l’époque de Jan van Eyck (1410-1450), Brepols, 2018 (*)

Vaticaanstad 1950

tentoonstellingscatalogus

Miniature del Rinascimento, Vaticaanstad, 1950 (*)

Vaticaanstad 1972

tentoonstellingscatalogus

Il libro della Bibbia. Esposizione di manoscritti e di edizioni a stampa della biblioteca Apostolica Vaticana dal secolo III al secolo XVI, Citta del Vaticano, 1972 (*)

Vaticaanstad 1975

tentoonstellingscatalogus

Quinto centenario della Biblioteca Apostolica Vaticana, 1475-1975,  Vaticaanstad, 1975

Vaughan 1958

R. Vaughan, Matthew Paris, Cambridge, 1958 (*)

Venator & Hanstein 1996

Catalogus 74 Bücher · Manuskripte · Autographen · Druckgraphik  · Handzeich-nungen, Keulen, 23 maart 1996 (*)

Venetië 1968

tentoonstellingscatalogus

Miniature Italiane della Fondazione Giorgio Cini dal Medievo al Rinascimento, Venetië, 1968 (*)

Venturi 1901-1940

Venturi, Storia dell’ arte italiana, 11 vols, 1901-1940 (*)

Van Hoeke, Tournoy & Verbeke 1987  

Willy van Hoecke, Gilbert Tournoy & Werner Verbeke, Arturus Rex, Volumen 1. Catalogus. Acta Conventus Lovaniensis, Leuven, Universitypress, 1987 (*)

Vermeeren 1958

P.J.H. Vermeeren, “A Utrecht Book of Hours in the Royal Library at The Hague (Pressmark 133 M 131)”, in: Scriptorium 12 (1958), p. 97-102 (*)

Verona 20082009

tentoonstellingscatalogus

Per Girolamo Dai Libri (1472-1555), pittore e miniatore del Rinascimento veronese, Verona –  Museo di Castelvecchio, Sala Boggian, 2008-2009 (*)

Vertongen 1995

Susie Vertongen, ‘Herman Scheerre, The Beaufort Master and the Flemish Miniature Painting: A Reopened Dabate’, in: Flanders in a European Perspective: Manuscript Illumination around 1400, Flanders and Abroad: Proceedings of the International Colloquium, Leuven, 7-10 September 1993, ed. by Maurits Smeyers & Bert Cardon, Leuven, 1995, p. 251-65

Vielliard 1975

Françoise Vielliard, Manuscrits français du Moyen Age (Bibliotheca Bodmeriana Catalogues, 2), Cologny (Geneva), 1975 (*)

Vignau-Wilberg 1992

Thea Vignau-Wilberg, Joris Hoefnagel, The Illuminator, in: Lee Hendrix, Thea Vignau-Wilberg, Mira Calligraphiae Monumenta: A Sixteenth-Century Calligraphic Manuscript Inscribed by Georg Bocksay and Illuminated by Joris Hoefnagel, Volume 1, Getty Publications, 13 Aug, 1992, p. 15-28 (*)

Vikan 1975

Gary Vikan, Medieval and Renaissance Miniatures from the National Gallery of Art, Washington, 1975 (*)

Villela-Petit 2003

Inès Villela-Petit, Le Bréviaire de Chateauroux, Somogy éditions d’art, Parijs, 2003

Villela-Petit 2010

Inès Villela-Petit, Les Heures de Jeanne du Peschin, dame de Giac. Aux origines du Maître de Rohan, in: Art de l’enluminure 2010, nr. 34

Vita Sanctae Coletae 1982

Vita Sanctae Coletae, Lannoo, Tielt/E.J. Brill, Leiden 1982

Vitzthum 1907

Georg G. Vitzthum, Die Pariser Miniaturmalerei von der Zeit des hl. Ludwig bis zu Philipp von Valois und ihr Verhältnis zur Malerei in Nordwesteuropa, Leipzig, 1907

Vizkelety 1969

Andras Vizkelety, Beschreibendes Verzeichnis der altdeutschen Handschriften in ungarischen Bibliotheken, Band 1, Széchényi-Nationalbibliothek, Wiesbaden, 1969

Vizkelety 1973

Andras Vizkelety, Beschreibendes Verzeichnis der altdeutschen Handschriften in ungarischen Bibliotheken, Band 2, Budapest, Debrecen, Eger, Esztergom, etc., Wiesbaden, 1973

Voelkle 1989

Voelkle, the Amerongen/ Vronensteyn  Hours, Morgan M. 359,  and the New  Iconography of the Virtues, in: Masters and  Minia­tures 1989, p. 183-193

Voelkle & Golub 2001

William M. Voelkle & Ivan Golub, Das Farnese-Stundenbuch aus dem Besitz der Pierpont Morgan Library in New York: Vollständige Faksimile-Ausgabe im Orginalformat von Ms. M 69, Codices Selecti 106, Zagreb, Kroatische Akademie der Wissenschaften und Künste; Graz, Akademische Druck- und Verlagsanstalt, 2001 (*)

 Voelkle & L’Engle 1998

William M. Voelkle en Susan L’Engle, Illuminated manuscripts. Treasures of the Pierpont Morgan Library New York, New York, 1998

Voelkle & Wieck 1992

Tentoonstellingscatalogus

William M. Voelkle en Roger S. Wieck, The Bernard H. Breslauer Collection of Manuscript Illumination, New York: Pierpont Morgan Library, 1992

Vöge 1891

Wilhelm Vöge, Eine westdeutsche Malerschule um die Wende des ersten Jahrtausends. Kritische Studien zur Geschichte der Malerei in Deutschland im 10. Und 11. Jahrhundert (westdeutsche Zeitschrift für Geschichte und Kunst, Erg.-H.7), Trier, 1891 (*)

Vogelsang 1899

W. Vogelsang, Holländische miniaturen des späteren Mittelalters

Vogler 1992

Werner Vogler, die Kultur der Abtei Sankt Gallen, Belser Verlag, Zürich, 2e oplage, 1992

Vollmer 1910

H. Vollmer, “Drei neue Miniaturisten-Namen des XV. Jahrhunderts,” in: Repertorium für Kunstwissenschaft 33 (1910) p. 235 (*)

Von Euw 1967

A. von Euw, “Studien zu den Elfenbeinarbeiten der Hofschule Karls des Grossen”, in:  Aachener Kunstblatter 34 (1967), p. 36-60

Von Euw 1974

A. von Euw, Das Sacramentar von St. Paul, in: Die Abtei Reichenau. Neue Beiträge zur Geschichte und Kultur des Inselklosters, Sigmaringen, 1974, p. 365 e.v. (*)

Von Euw 1997

A. von Euw, Die Handschriften und Einzelblätter des Schnütgen-Museums, Keulen, 1997

Von Euw & Plotzek 1979-1985

A. von Euw und J.M. Plotzek – Die Handschriften der Sammlung Ludwig, 4 banden, Schnütgen Museum der Stadt Köln, 1979-1985

Von Liechtenstein 1976

H.K. von Liechtenstein, Das Gebetbuchs Karls V. Vollständige Faksimile-ausgabe im Originalformat des Codex Vindobonensis 1859 der  Osterreichische Nationalbibliothek, Graz, 1976 (*)

Von Rohr 1967

Alheidis von Rohr, Berthold Furtmeyr und die Regensburger Buchmalerei des 15. Jahrhunderts, diss., Bonn, 1967 (*)

Von Rohr 1972

Alheidis von Rohr, “Bemerkungen zu einer Kaiserchronik von 1504 für Herzog Albrecht von Bayern”, in: Sammelblatt des Historischen Vereins Ingolstadt 81 (1972), p. 197 e.v. (*)

Von Rohr 1974 (1)

Alheidis von Rohr, “Zur Buchmalerei im Chorbuch Herzog Wilhelms IV von Bayern von 1519/1520 in der Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel (Cod Guelf A. Augusteus 2)”, in: Niederdeutsche Beiträge zur Kunstgeschichte 13 (1974), p. 181-198 (*)

Von Rohr 1974 (2)

Alheidis von Rohr, “in Gebetbuch mit Miniaturen des Malers Laux Frölich aus Lauingen (um 1505)”, in: Jahrbuch des Historischen Vereins Dillingen 76 (1974), p. 159-162 (*)