Malibu, J. Paul Getty Museum, Ms. Ludwig IX 19, f. 83v: The Last Supper (detail) door Simon Bening

Literatuur “N”

Direct link to:

New York 1994 – 1995

New York, Christies, 23 april 2021 (Rosenberg) (veilingcatalogus)

Nantes 1961

tentoonstellingscatalogus

Anne de Bretagne et son temps, Nantes, Musée Dobrée, 1961 (*)

Nantes 2007

tentoonstellingscatalogus

Anne de Bretagne: une histoire, un mythe, Nantes, Chateau des ducs de Bretagne, Parijs, 2007 (*)

Nantes, Tours, Angers 1974

tentoonstellingscatalogus

L’Art de la Vallée de la Loire du Haut. Moyen Age a l’Epoque classique, Nantes, Musée Dobrée, 1974 (*)

Narkiss 1969

Bezalel Narkiss, Hebrew Illuminated Manuscripts, Keter Publishing House Ltd, Jerusalem, Israel, 1969

Narkiss 1980

Bezalel Narkiss, Armenische Kunst, Die faszinierende Sammlung des Armenischen Patriarchats in Jerusalem, Stuttgart und Zürich, 1980

Narkiss & Sed-Rajna 1983

Bezalel Narkiss & Gabrielle Sed-Rajna, Index of Jewish Art. Vol. III: The Rotschild Miscellany (Israel Museum MS 180/51), The Israeli Academy of Sciences and Humanities, 1983 (*)

Nash 2007

tentoonstellingscatalogus

Susie Nash, Andre Beauneveu: ‘No Equal in Any Land’ – Artist to the courts of France and Flanders, Brugge, Groeningemuseum, 2007 (*)

Naughton 1991

J. Naughton, “A minimally-intrusive presence: portraits in illustrations for prayers to the Virgin”, in: Medieval Texts and Images: Studies of Manuscripts from the Middle Ages, uitgegeven door Margaret M. Manion & Bernard J. Muir, Chur, Philadelphia & Sydney (1991), p. 111-126 (*)

Neske 1987

Ingeborg Neske, Die Handschriften der Stadt-bibliothek Nürnberg, Band II: die lateinischen mittelalter-lichen Handschriften, Teil 2: Bibelhandschriften und Liturgica, Wiesbaden, 1987 (*)

Nettekoven 2004

Ina Nettekoven, Der Meister der Apokalypsenrose der Sainte Chapelle und die Pariser Buchkunst um 1500, Ars Nova 9, Turnhout, Brepols, 2004 (*)

Neurenberg 1961

tentoonstellingscatalogus

Meister um Albrecht Dürer,  Germanische Nationalmuseum, Nuremberg, 1961 (*)

Neurenberg 2008

Tentoonstellingscatalogus

Heilige und Hasen: Bucherschatze der Dürerzeit, uitgegeven door T. Eser en A. Grebe, Neurenberg, 2008 (*)

Neuss 1931

W. Neuss, Die Apokalypse des Hl. Johannes in der altspanischen und alt-christlichen Bibel-Illustration, 2 vols., Münster, 1931 (*)

New Haven 1988

tentoonstellingscatalogus

The Medieval Book, New Haven, Beinecke Rare Book and Manuscript Library, Yale University, 1988 (*)

New Haven 2010

tentoonstellingscatalogus

Treasures of Heaven: Saints, Relics, and Devotion in Medieval Europe, New Haven, Bagnoli, Martina, et al., eds., 2010 (*)

New Haven 2011

tentoonstellingscatalogus

Kings, Queens, and Courtiers: Art in Early Renaissance France, ed. by Martha Wolff (New Haven: Yale, 2011) (*)

New York 1892

tentoonstellingscatalogus

Catalogue of an Exhibition of Illuminated and Painted Manuscripts, Grolier Club of New York, 1892 (*)

New York 1913

tentoonstellingscatalogus

Ecclesiastical Books and Manuscripts, Avery Library, Columbia University, New York, 1913 (*)

New York 1923

tentoonstellingscatalogus

Exhibition of the Arts of the Italian Renaissance, Metropolitan Museum of Art, New York, 1923 (*)

New York 1924

tentoonstellingscatalogus

A Guide to an Exhibition of the Arts of the Book, Metropolitan Museum of Arts, New York, 1924 (*)

New York 1934

tentoonstellingscatalogus

Exhibition of Illuminated Manuscripts Held at the New York Public Library, compiled by Bella da Costa Greene & Meta Harrsen, New York, 1934 (*)

New York 1939

tentoonstellingscatalogus

The Pierpont Morgan Library: Illustrated Catalogue of an Exhibition held on the occasion of the New York World’s Fair 1939, Pierpont Morgan Library, New York, 1939 (*)

New York 1940

tentoonstellingscatalogus

The Pierpont Morgan Library: Illustrated Catalogue of an Exhibition held on the occasion of the New York World’s Fair 1940, Pierpont Morgan Library, New York, 1940 (*)

New York 1947

tentoonstellingscatalogus

The Bible, Pierpont Morgan Library, New York, 1947 (*)

New York 1949

tentoonstellingscatalogus

The first quarter Century of the Pierpont Morgan Library, Pierpont Morgan Library, New York, 1949 (*)

New York 1957

tentoonstellingscatalogus

Treasures from the Pierpont Morgan Library: Fiftieth Anniversary Exhibition, The Pierpont Morgan Library, New York, 1957

New York 1958

tentoonstellingscatalogus

Central European Manuscripts in the Pierpont Morgan Library, compiled by Meta Harrsen, The Pierpont Morgan Library, New York, 1958

New York 1963

tentoonstellingscatalogus

Books and Munuscripts from the Heineman Collection, Pierpont Morgan Library, New York, 1963 (*)

New York 1964

tentoonstellingscatalogus

Liturgical for the Mass and the Divine Office, the Pierpont Morgan Library, compiled by J. Plummer & A. Strittmatter, New York, 1964 (*)

New York 1968

tentoonstellingscatalogus

The Glazier Collection of Illuminated Manuscripts, uitgegeven door J. Plummer, New York, 1968 (*)

New York 1970

tentoonstellingscatalogus

The Year 1200, 2 vols., New York 1970

New York 1974

tentoonstellingscatalogus

Mediaeval and Renaissance Manuscripts: Major Acquisitions of the Pierpont Morgan Library 1924-1974, New York 1974 (*)

New York 1975

tentoonstellingscatalogus

The Sucular Spirit: Life and Art at the End of the Middle Ages, Metropolitan Museum of Art, New York, 1975 (*)

New York 1979

Tentoonstellingscatalogus

Age of spirituality. Late antique and early christian art, third to seventh century, New York, the Metropolitan Museum of Art, 1979 (*)

New York 1980

Tentoonstellingscatalogus

Flowers in Books and Drawings ca. 940-1840, catalogus door H.B. Mules, Pierpont Morgan Library, New York, 1980 (*)

New York 1984

tentoonstellingscatalogus

Italian Manuscript Painting 1300-1550, New York, Pierpont Morgan Library, 1984 (*)

New York 1986

tentoonstellingscatalogus

Gothic and Renaissance Art in Nuremberg, 1300-1550, New York, Metropolitan Museum of Art, 1986

New York 1988-1989

tentoonstellingscatalogus

Painting in Renaissance Siena, 1420-1500, The Metropolitan Museum of Art, 20 december 1988-19 maart 1989, catalogus door Keith Christiansen, Laurence B. Kanter & Carl Brandon Strehlke, New York, 1988-1989 (*)

New York 1991

tentoonstellingscatalogus

Naples: The lost Renaissance; Neapolitan Books and Manuscripts from the collection of the New York Public Library, New York, 1991 (*)

New York 1994

tentoonstellingscatalogus

Petrus Christus, Renaissance master of Bruges, uitgegeven door Maryan W. Ainsworth, met bijdragen van Maximiliaan P.J. Martens, New York, Metropolitan Museum of Art, 1994 (*)

New York 1994-1995

tentoonstellingscatalogus

Painting and illumination in early Renaissance Florence 1300-1450, The Metropolitan Museum of Art, 17 november 1994 – 26 februari 1995, catalogus door Laurence B. Kanter, Barbara Drake Boehm, Carl Brandon Strehlke, Gaudenz Freuler, Christa C. Mayer Thurman & Pia Palladino, New York, 1994-1995

New York 1997

tentoonstellingscatalogus

The Glory of Byzantium: Art and Culture of the Middle Byzantine Era A. D. 843-1261, uitgegeven door Helen C. Evans and William D. Wixom, New York, Metropolitan Museum of Art, 1997 (*)

New York 1998

tentoonstellingscatalogus

From Van Eyck to Bruegel: Early Netherlandish Painting in the Metropolitan Museum of Art, uitgegeven door Maryan Ainsworth & Keith Christiansen, New York, 1998 (*)

New York 2004

tentoonstellingscatalogus

Byzantium: Faith and Power (1261-1557), uitgegeven door Helen C. Evans, New York, Metropolitan Museum of Art, New Haven, Yale University Press, 2004 (*)

New York 2005-2006

tentoonstellingscatalogus

The Splendor of the Word. Medieval and Renaissance Illuminated Manuscripts at The New York Public Library, uitgegeven door Jonathan J.G. Alexander, James H. Marrow & Lucy Freeman Sandler, met de assistentie van Elizabeth Moodey & Todor T. Petev, New York, 2005

New York 2009

tentoonstellingscatalogus

Pen and Parchment. Drawing in the Middle Ages, uitgegeven door Melanie Holcomb, New York, Metropolitan Museum of Art, Yale University Press, New Haven & London, 2009

New York, Christies, 23 april 2021

New York, Christie’s, Catalogus 23 april 2021 (Rosenberg) (veilingcatalogus)

Niessen, Roelofs & Van Veen-Liefrink 2005

Willy Niessen, Pieter Roelofs & Mieke van Veen-Liefrink, “De Gebroeders van Limburg tussen Nijmegen, Bourges en Parijs”, in: De Gebroeders van Limburg. Nijmeegse meesters aan het Franse Hof 1400-1416, uitgegeven door Rob Dückers & Pieter Roelofs, Ludion, Museum Het Valkhof, Nijmegen, 2005, p. 13-28

Nieuwdorp & Dekeyzer 1997

Hans Nieuwdorp en Brigitte Dekeyzer, Breviarium Mayer van den Bergh/alle miniaturen, Ludion, 1997

Nijmegen 1984

tentoonstellingscatalogus

Moderne Devotie: figuren en facetten, Volkenkundig Museum, Nijmegen, 1984 (*)

Nijmegen 2005

tentoonstellingscatalogus

De Gebroeders van Limburg. Nijmeegse meesters aan het Franse Hof 1400-1416, Nijmegen, 2005

Nijmegen 2009 (1)

De Hand van de Meester. Het Getijdenboek van Katharina van Kleef, uitgegeven door Rob Dückers & Ruud Priem ter gelegenheid van de tentoonstelling De Wereld van Katharina. Devotie, Demonen en Dagelijks leven in de vijftiende eeuw, Nijmegen, 2009

Nijmegen 2009-2010

tentoonstellingscatalogus

The Hours of Catherine of Cleves. Devotion, Demons and Daily Life in the fifteenth century, Nijmegen, 2009

Nijmegen 2018-2019

tentoonstellingscatalogus

Ik, Maria van Gelre. De hertogin en haar uitzonderlijke gebedenboek (1380-1429), Johan Oosterman, Museum het Valkhof, Nijmegen, Waanders Uitgevers, Zwolle, 2018

Nijsten 1992

Gerard Nijsten, Het Hof van Gelre: cultuur ten tijde van de hertogen uit het Gulikse en Egmondse Huis (1371-1473), Kampen, 1992 (*)

Nitschke 1966

B. Nitschke, Die Handschriftengruppe um den Meister des Registrum Gregorii, Recklinghausen, 1966 (*)

Noel 1996

William Noel, The Utrecht Psalter in England: Continuity and Experiment, in: The Utrecht Psalter in medieval art. Picturing the psalms of David, Utrecht, 1996, p. 120-165

Noel 2004

William Noel, The Oxford Bible Pictures, Luzern & Baltimore, 2004 (*)

Nordenfalk 1931

Carl Nordenfalk, “Ein karolingisches Sakramentar aus Echternach und seine Vorläufer”, in: Acta Archaeologica 2 (1931) (*)

Nordenfalk 1938

Carl Nordenfalk, Die spätantiken kanontafeln, Göteborg, 1938 (*)

Nordenfalk 1957 (1995)

Carl Nordenfalk, Book Illumination. Early Middle Ages. Skira 1995. Oorspr. gepubliceerd als onderdeel van Early medieval painting, Skira 1957

Nordenfalk 1958

Carl Nordenfalk, “Die Buchmalerei”, in: Die Romanische Malerei vom elften bis zum dreizehnten Jahrhundert (Duitse vert. van Romanesque painting), Skira, Genève, 1958

Nordenfalk 1971

Carl Nordenfalk, Codex Caesareus Upsaliensis: An Echternach Gospel-Book of the Eleventh Century, 2 vols, Stockholm: Almquist & Wiksell, 1971 (*)

Nordenfalk 1972

Carl Nordenfalk, The Chronology of the Registrum Master, in: Kunsthistorische Forschungen Otto Pächt zu ehren, p. 62-76, herausgegeben von Artur Rosenauer und Gerold Weber, Residenz Verlag, Salzburg, 1972

Nordenfalk 1975 (1)

Carl Nordenfalk e.a., Medieval and Renaissance Miniatures from the National Gallery of Art, Washington D.C., 1975

Nordenfalk 1975 (2)

Carl Nordenfalk, Heaven and Hell in a Bohemian Bible of the Early Thirteenth Century, in: The Year 1200. A Symposium, New York 1975, p. 283-300 (*)

Nordenfalk 1977

Carl Nordenfalk, “Hatred, Hunting and Love. Three Themes relative to some manuscripts of Jean sans Peur”, in: Studies in late Medieval and Renaissance Painting in honor of Millard Meiss, uitgegeven door I. Lavin & J. Plummer, New York, 1977

Nordenfalk 1985

Carl Nordenfalk, Archbischop Egbert’s “Registrum Gregorii”, in: Studien zur mittelalterlichen Kunst, 800-1250. Festschrift für Florentine Mütherich zum 70. Geburtstag, München, 1985, p. 87-100

Norris 1993

Michael Byron Norris, Early Gothic illuminated bibles at Bologna: The “prima maniera” phase 1250-1274, Phd. Diss. University of California, Santa Barbara, 1993 (*)

Nürnberg 1986

tentoonstellingscatalogus

Nürnberg 1300-1550. Kunst der Gotik und Renaissance, , Berlijn, 1986 (*)

Nürnberger 2001

U. Nürnberger, “Die Unterzeichnungen in den Gemälden des Meisters des Bartholomäus-Altars”, in: Genie ohne Namen: Der Meister des Bartholomäus-Altars (Genius without a name: The Master of the St. Bartholomew Altar), Keulen, 2001, p. 151-161 (*)